Før børs torsdag - Investor-nekt

Børsnoteringer trekkes og emisjoner avkortes. Det snakkes om streik hos investorer som er lei dårlig priser og selskaper. Oslo Børs er intet unntak. Følg med Eltek, CanArgo og ESB.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De store vinnerne i bullmarkedet på 90-tallet var meglerhusene. De fikk nemlig kontanter, ikke aksjer, for jobben. Pengene trillet lett inn fra emisjoner og børsintroduksjoner. Selskapene var lette å overtale til å la seg børsnotere eller til å emittere aksjer, mens investorene svelget unna aksjer nesten uansett hvilken pris det var snakk om

Ett til to år senere innser investorene at de burde ha vært litt nøyere på prisingen. Svært mange av selskapene som gikk på børs i årene de tre seneste årene har kollapset i verdi, og selv etter at boblen sprakk vinteren 2000 har det vært mange dårlige emisjoner -for investorene.

I det amerikanske aksjemarkedet har det vært boom for oil service og shipping-noteringer i år, men utviklingen i ettermarkedet har vært katastrofal og flere av de som var ventet inn i sommer, har trukket sine noteringer som følge av manglende investorinteresse.

Finanskanalen har sett på utviklingen for de selskapene som kom på Oslo Børs i fjor og så langt i år. Resultatene e nedslående. I snitt har selskapene halvert seg i verdi, og bare 10 prosent av dem har steget i verdi.

Det ser nå altså ut til at investorene mener nok er nok. Her hjemme ble CanArgo-emisjonen mindre enn ventet og emisjonen i Acta måtte kuttes både i pris og størrelse. Man kan, som Acta, skylde på sommerferie og fint vær, men kom ikke her og si at investorene ikke hadde meldt sin interesse dersom prisingen av Acta hadde vært mer attraktiv. Slike penger tar aldri ferie.

Dersom meglerhusene skal kunne fortsette denne lønnsomme geskjeften er de nødt til å bli flinkere til å overtale selskapene som skal på børs om å ha lavere prisforventninger. Man kan selvsagt kritisere meglerhusene for at prisen settes for høyt, men det er som regel selskapene selv som krever så høy pris. Dersom meglerhuset insisterer på en lavere pris, kan selskapet bare gå til et av de andre meglerhusene som mer enn gjerne tar det lukrative oppdraget.

Kritikken går dermed i enda større grad til selskapene som vil emittere eller gå på børs til en altfor høy pris. Det er den kortsiktig tankegang der selskapet bare ender opp med å få misfornøyde aksjonærer.

Disse vil etter hvert 'stemme med føttene', det vil si selge aksjene sine, og nye aksjonærer vil komme inn til lavere priser, og dermed kanskje oppleve en noe bedre kursutvikling. Tankegangen til selskapene er at en høy prising ved en børsnotering gir mindre utvanning

Men dersom selskapets aksje opplever nedtur etter noteringen og mye negativ oppmerksomhet som følge av det, kan du regne med at investorene legger på en høyere risikopremie på aksjen. Dermed blir egentlig selskapets finansiering dyrere (høyere kapitalkostnad) enn det ellers ville blitt. Få selskapet synes å skjønne dette.

Enkelte selskaper synes imidlertid bare å tenke på å utnytte et godt marked til å hente inn 'billig' kapital. Mange bedriftsledere synes å leve i den villfarelsen at egenkapital er en billig finansieringsmåte fordi man ikke betaler renter, slik man gjør ved lånefinansiering. Vi skal ikke forklare dette nærmere men bare minne om at egenkapitaleierne jo normalt vil kreve tre til fem prosentpoeng høyere avkastning enn banken på grunn av risikoen. Bedriftledere som ikke skjønner forskjellen kan gjerne ringe for en nærmere forklaring.

Gjengangere

Den seneste emisjonen i CanArgo, som DnB Markets og Sundal Collier gjennomførte denne uken, er et eksempel på hvorfor en del investorer nå velger å gå til en form for 'emisjonsstreik'. DnB Markets hausser opp aksjen i media og overfor sine småkunder i dagene før emisjonen. Selv om kursen settes ekstra lavt, klarer man ikke å selge hele emisjonen, og de nye investorene som kjøper aksjer til underkurs, kan dumpe aksjene ut på børsen med fortjeneste på bekostning av de eksisterende aksjonærene. Aksjen falt 12 prosent i går.

CanArgo er for øvrig en gjenganger i emisjonsmarkedet. Gjengangerne bør man normalt være skeptiske til da de åpenbart ikke har kontantstrøm nok til å dekke investeringene eller emisjonene blir for små hver gang.

Når CanArgo nå bare fikk hentet inn 68 millioner kroner mot planlagt mellom 100 og 200 millioner kroner, blir selvsagt spørsmålet om selskapet nok en gang komme tilbake til markedet med behov for mer penger. De har gjort det flere ganger det siste året. Hver gang til lavere børskurs.

I USA har investorene blitt mer kravstore, og mange selskaper som har banket på døren på Wall Street har som sagt måttet gjøre vendereis. Den mer edruelige prisingen har gjort at utviklingen i de 30 seneste noteringene har vært normal (sjekk følgende indeks).

Det blir nok fortsatt kjøpers marked på børsene. Det kommer nemlig mange flere 'nødemisjoner' fremover, spesielt i telekomsektoren der høy gjeld tvinger selskapene til å hente mer egenkapital for å unngå konkurs.

Dersom man likevel ikke klarer å hente penger i markedet, må det selges aktiva eller spares inn på investeringene. Det ser ut til at mange teleoperatører velger det siste. Dermed rammes leverandørene til telekomindustrien.

I telekummen

Britiske Marconi, som er blant verdens aller største leverandører av utstyr til telekom-bransjen, kom i går med et resultatvarsel. Selv om varselet ikke var overraskende, sett i lys av tilsvarende resultatvarsler fra konkurrentene Nortel og Tellabs, er det interessante forklaringen:

Teleoperatørene er så skviset på kontanter etter de dyre UMTS-lisensene i Europa, som kostet dem ufattelige 100 milliarder dollar!

Marconi kommer til å falle i dag. Eltek, som opererer i samme bransje som Marconi, har falt mer enn Marconi og kan derfor kanskje sies å ha priset inn de dårlige nyhetene allerede.

Det skjer lite i markedet om dagen. Omsetningen på Oslo Børs faller for hver dag. I dag er det bare møtet i den europeiske sentralbanken (ESB) som er av større interesse. Det er ikke ventet noe rentekutt fra ESB, men de seneste makrotallene for europeisk økonomi kan tyde på at ESB kan, eller kanskje burde, tenke på å kutte rentene litt til.

Det var stengt i USA i går, og dermed få impulser å handle på. Forvent derfor nok en rolig dag på Oslo Børs med blandet kursutvikling.

Artikkelen er produsert i samarbeid med Finanskanalen.no.