Før børs torsdag - Kostnadene!

Mens all fokus i fjor var på inntektsvekst, er det kostnader det nå dreier seg om. Følg med RCL, Kværner og oil services.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Frem til i fjor ville investorene bare høre om voksende inntektsvekst og lite annet. Den såkalte topplinje-veksten betydde alt. Om underskuddene økte, spilte det ingen rolle så lenge topplinjen økte mer.

Ikke lenger. For det første har investorene erfart at økte underskudd har gitt lavere prising, slik det historisk sett har vært tilfelle (Mange fikk det innfall på at den såkalte nye økonomien også betydde nye verdivurderingsmetoder).

Når så topplinjen ikke lenger vokser, eller i alle fall ikke så mye som man trodde, blir det fokus på bunnlinjen i stedet. StepStone er et eksempel i så måte. Selskapet opplever kvartalsvis fall i omsetningen, og investorene begynne dermed å se på kostnadsbildet.

Dette gjelder for så vidt også de tradisjonelle industriselskapene. ABB, DuPont og en rekke selskaper har de seneste dagene kunngjort oppsigelser for å møte den lavere etterspørselen.

Denne nye fokuseringen på kostnader kan gi et løft i arbeidsledigheten i den vestlige verden. Når selskapene går nøye gjennom seg selv, er det trolig flere steder man finner områder det inntjeningen ikke er tilfredsstillende. Investorene vil nå ha resultatvekst, ikke omsetningsvekst.

Kvartalsrapporten fra cruiserederiet RCL er et godt eksempel på hva som skjer. I en bransje med pressede priser og stor kapasitet, forsøker selskapet å kutte kostnader for å holde resultatveksten opp.

Det har rederiet klart, på en imponerende måte. Les egen sak her.

Det positive ved det som nå skjer er at marginene og resultatene kan bli svært hyggelige når pilene en gang peker opp igjen. Den 'anoreksi' som mange amerikanske bedrifter fremviste ved forrige resesjon på begynnelsen av 90-tallet, ga sterk produktivitetsvekst og gode marginer utover 90-tallet.

Men selskapenes vegring mot å bruke penger får ringvirkninger. I går sa RCL på sin presentasjon at cruiserederiene har blitt svært forsiktige med å bestille nye skip og at nye skip bare ville bli bestilt dersom prisene på cruise-skip kommer betraktelig ned.

Dette er dårlig nytt for Kværner, som fortsatt sitter på Masa-verftet i Finland. Dette verftet har tjent det meste av sine penger på bygging av cruise-skip. Nå kan det gå mot prisdumping eller tomme beddinger. Uansett er ikke signalene fra RCL det Kværner trenger når det skal selge Masa-verftet.

Rekyl

Det ble en hyggelig dag på Wall Street i går. Både Nasdaq Composite og spesielt Dow Jones Industrials steg pent. Spørsmålet er hvor mye av kursoppgangen vi ser i en del aksjer som skyldes inndekning av short-posisjoner. Det er rekordhøye nivået på short-salg i USA om dagen.

I USA er det sterk mistanke om at rallyet man så i en den teknologiaksjer i januar og april skyldtes short-selgere (det vil si de som selger aksjer uten å eie dem for å kjøpe dem tilbake billigere senere) som fikk litt kalde føtter når sentralbanken satte ned renten.

PGS steg for eksempel i går ganske kraftig rett etter at tallene ble kjent etter å ha vært under sterkt press i dagene før. PGS er en aksje der short-selgere tradisjonelt har vært aktive. Spørsmålet er derfor om aksjen steg fordi noen har blitt mer positive eller fordi noen har blitt mindre negative (!).

RCL-kursen steg kraftig i går, som den gjorde etter første kvartal. Også her kan det har vært noe inndekningskjøp fra short-selgere, selv om volumet nok var altfor for høyt til at dette var viktigste årsak.

RCL leverte et bra resultat for andre kvartal takket være kostnadsforbedringer gjennom alt fra vasking av skrog og polering av propeller til lavere reisebudsjetter for de ansatte. Selskapet virket forholdsvis optimistiske med hensyn til fjerde kvartal, men ville ikke gi noen indikasjoner på hvordan man tror neste år utvikler seg. Men dersom man tar et blikk på all den nye kapasiteten som kommer inn i markedet de kommende kvartalene, kan man si at den store testen for RCL knapt har begynt.

RCL stiger nok opp mot sluttenivået på rett under 200 kroner i dag, men det er vanskelig å se at den skal stige så veldig mye videre på kort sikt. Til det er usikkerheten for stor, og det er ikke lenger en uke eller to siden at kredittvurderingsbyråene Standard & Poor's og Moody's nedjusterte sine forventninger til RCL utsikter.

Det blir trolig en stillere dag på børsen i dag i mangel på store resultatfremleggelser her hjemme.

I USA har vi fremleggelse av ordreinngang for varige forbruksgoder for juni (ventes ned 0,9 prosent) samt arbeidskostnadsindeksen for juni (ventes opp 1,0 prosent). I tillegg kommer, som vanlig på torsdagen, ukentlige tall for nye arbeidssøkende.