For dårlig sikkerhet rundt barneverns­ansatte:- Umulig å unngå voldsbruk

Arbeidstilsynet ser likevel en forbedring. 

REDUKSJON: Direktør i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir), Mari Trommald sier systematisk arbeid har gitt en reduksjon på nesten 50 prosent i registrerte skademeldinger siden 2011. Foto: Bufdir
REDUKSJON: Direktør i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir), Mari Trommald sier systematisk arbeid har gitt en reduksjon på nesten 50 prosent i registrerte skademeldinger siden 2011. Foto: Bufdir Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert

(Dagbladet): Fra juni til desember i fjor, førte Arbeidstilsynet 171 tilsyn overfor offentlige og private barneverninstitusjoner.

Hovedformålet med tilsynsføringen var å se på hvordan arbeidsgiver jobber med forebygging av vold og trusler mot ansatte.

Dagbladet skrev søndag om trusler mot barnevernsansatte på nett. I en åpen gruppe på Facebook ble det forrige uke oppfordret til deling av navn på ansatte i barnevernet, med et uttalt mål om å gå etter «HELE nære slekten til ALLE i det norske barnevern».

Av Arbeidstilsynets rapport framkommer det at det er en økende risiko for vold og trusler i arbeidslivet.

«Statistikk tyder på at ansatte i barnevernsinstitusjoner er en særlig utsatt gruppe da om lag 41 prosent av arbeidstakere innenfor yrkeskategorien 'vernepleier/sosialarbeider' oppgir at de det siste året har vært utsatt for vold eller trusler på arbeidsplassen. Nærmere 13 prosent oppgir at de har vært utsatt for vold som ga synlige merker».

Tallene er fra 2013, og er utarbeidet med utgangspunkt i levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø (LKU) som Statistisk sentralbyrå (SSB) foretar hvert tredje år.

Etter gjennomført tilsyn, har Arbeidstilsynet avdekket avvik som medfører varsel om pålegg i 93 av totalt 171 tilsyn.

Det er avdekket flest avvik i forbindelse med «arbeidsgivers vurdering av risiko ved alenearbeid». Som eksempler nevnes det å være alene på nattevakt, bilkjøring, enkeltvakter i døgnet med bare én person på jobb. Arbeid som dette medfører økt risko for vold og trusler, med Arbeidstilsynet understreker også at alenearbeid av og til er ønskelig ut fra et miljøterapautisk perspektiv.

Med utgangspunkt i de 171 tilsynene, kommer Arbeidstilsynet fram til at det fortsatt er utfordringer knyttet til vold og trusler i barnevernsinstitusjonene.

«I enkelte tilsyn trekkes det også fram at 'latent vold' ('risiko for at voldsepisoder skal inntreffe selv når det ikke er aktiv voldsutøvelse') påvirker arbeidsmiljøet og er en slitasjefaktor. [...] Summen av belastningene gjør at en del ikke klarer å stå i dette arbeidet over lengre tid.»

- Umulig å unngå voldsbruk

Svein Arne Rosland, direktør for barnevern i Aleris, sier at alle varsler om pålegg rettet mot deres privatinstitusjoner, nå er lukket.

- Det er veldig positivt at det føres tilsyn mot dette. Vi fikk noen varsler om pålegg, og alt vårt arbeid er gjennomført. Varslene gikk hovedsakelig på hvor mange verneombud det skal være i hver region og at vi må tydeliggjøre risikoen ved alenearbeid.

Aleris har de siste årene jobbet mye med risiko for vold og trusler mot ansatte. Særlig omhandler dette trusler eller vold fra ungdommer med en veldig sammensatt problematikk.

- Det er viktig å understreke at det her er snakk om et fåtall ungdommer, men noen har en problematikk som grenser mot psykiatri, voldsbruk og kriminalitet. Slik jeg ser det er det umulig å helt unngå voldsbruk i institusjonene. Vi har imidlertid en koordinator ansatt på fulltid, som bare jobber med slike saker. Han reiser rundt i regionene og kurser personalet i situasjoner som kan være uforutsigbare, noe som gjør dem tryggere på hvordan de skal håndtere ungdommene.

- Er trusler og vold mot ansatte et problem for kompetanse og ansettelser?

- Ikke alle ansatte tåler denne typen arbeidshverdag, selv om det er snakk om en liten gruppe som utgjør en risiko. Vi må være nøye på utvelgelsen av miljøterapauter, men også på hvordan vi følger opp volds- og trusselsituasjoner i etterkant. Om man ikke har samtaler om det i etterkant, kan det medføre store belastninger. Noen ganger har vi opplevd problemer som gjør det vanskelig å stabilisere personalgruppa, og det er noe vi er nødt til å erkjenne og jobbe med.

Jobber med forebygging

- Bufdir har over lang tid jobbet systematisk med å forebygge trusler og vold mot ansatte. Vi merker oss at Arbeidstilsynet mener vi fortsatt har en vei å gå, og dette tar vi på stort alvor. I 2016 gjennomførte vi en grundig kartlegging av utfordringer på HMS-området, og i år har vi pålagt Bufetats regioner å sørge for at alle barnevernsinstitusjonene gjennomfører risikovurdering på overordnet nivå og av alenearbeid, sier Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), til Dagbladet.

Trommald sier at det systematiske arbeidet har gitt en reduksjon på nesten 50 prosent i registrerte skademeldinger siden 2011.

- Det er etablert ulike opplæringstiltak, som traumesensitivt barnevern og et spisskompetansemiljø for trygghet og trivsel. Dette har gitt de ansatte nye måter å håndtere vold og utagerende atferd fra ungdommene på, noe vi ser gir positiv effekt både for de ansatte og ungdommene selv.

Bedring fra barneverets side

Trude Vollheim Webb, direktør i arbeidstilsynet, sier at tilsynene som er gjennomført viser at barnevernet er blitt bedre.

- Likevel tenker jeg at ethvert avvik er et avvik for mye. Vi ønsker jo ikke å finne noe som helst og vi jobber utfra en visjon om at ingen skal bli utsatt for vold eller trusler på jobb, eller bli syke av å være på på jobb.

Også hun mener at det er vanskelig å bli kvitt risikoen helt, men understreker at institusjonene også kan gjøre en bedre jobb.

- Det er mulig å forebygge enn god del. Det viktigste er å beskytte ansatte gjennom å lage gode rutiner der man øver på situasjoner og unngår alenearbeid der man ser at det kan utgjøre en fare for arbeidstaker. Man skal så langt det er mulig forebygge farlige situasjoner, og der skal jo risikovurderinger avdekke hvor stor sannsynlighet det er for at det oppstår en risiko ved alenearbeid.

Direktøren sier at risikoen for trusler og vold er økende, og at barnevernsansatte er særlig utsatt.

- Det kan også gjelde utenfor arbeidssituasjon. Derfor det er viktig å ta tak i og se det helhetlige bildet når man gjør risikovurderinger. I tillegg må noen institusjoner bli bedre på å registrere avvik og uønskede hendelser. Dette er viktig for læring og forbedring. Hva gikk galt og hvordan kan man unngå at det skjer igjen. Hos noen er avvikssystemene godt kjent, men hos andre blir ikke hendelsene registrert. Kanskje er det fordi ansatte ikke vet hva som regnes som et avvik.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer