For enkelt, Snoen

Det er lurt å vente med PC-kjøpet for klimaets skyld.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I et debattinnlegg på Dagbladet.no går Minervas Jan Arild Snoen hardt ut mot et oppslag Dagbladet hadde i november, om tiltak den enkelte kan gjennomføre for å redusere sine klimagassutslipp. Tallmaterialet var levert av Grønn Hverdag. Snoen er spesielt opptatt av PC-regnestykket vårt, der vi anbefaler å utsette PC-kjøpet for klimaets skyld. Det mener han er feil, og viser til studier som viser at bruksfasen er mest miljøbelastende.

Det er åpenbart på sin plass med en presisering, og Snoens kritikk om manglende kildehenvisninger må vi bare ta til etterretning. Tallet for produksjonsutslipp er basert på en utregning fra IT and Environment Initiative, som viser at produksjon av én stasjonær PC med 17 tommers skjerm krever hele 240 kilo fossilt brensel. Omregnet til CO2 blir det ca. 720 kilo, fordi karbonet i brenselet binder seg til oksygenet i lufta. (C=karbon, O2=oksygen). Dermed tredobles vekten omtrent, litt avhengig av hvilken type fossilt brensel som brukes. Ganger vi opp 720 kilo med antall husholdninger i Norge (drøyt 2 millioner i følge Statistisk sentralbyrå), blir utslippstallet, som Dagbladet korrekt oppir, ca. 1,4 millioner tonn CO2. Til sammenligning vil det planlagte gasskraftverket på Mongstad til en netto utslippsøkning på 950.000 tonn CO2, i følge Statens forurensningstilsyn. En god grunn til oppgradering, eller til å utsette PC-kjøpet.

I tillegg er det verdt å merke seg at PC-produksjon medfører en rekke andre miljøbelastninger i tillegg, som spredning av miljøgifter i produksjonsfasen og avfallsfasen (kjøper man en ny PC, erstatter den gjerne en gammel), forbruk av begrensede ressurser mv. Det er lett å glemme at miljøvern handler om mer enn klima, og det kan se ut som Snoen har gått i den fella.

Bruksfasen? Vel, datamaskiner bruker strøm, og det er ingen tvil om at energiforbruk gir klimagassutslipp. Det er heller ingen tvil om at nye PC-er jevnt over bruker mer energi enn gamle. Forbruket øker noenlunde i takt med prosessorhastigheten. Derfor blir det for enkelt å påstå at det er lurt å kjøpe ny PC for klimaets skyld.