For få plasser til de sykeste

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tilbudet til psykisk syke kriminelle er for dårlig. Det framgår klart av gårsdagens reportasje her i avisa. Anslagene på hvor mange som kommer i denne kategorien varierer mellom 70 og 200. Vi snakker om mennesker som er for syke til å straffes, men for friske til å tvangsinnlegges. Psykiater Maria Sigurjonsdottir, som leder koordineringsenheten for dømte i Helse Øst, sier det har vært betydelige kutt i sikkerhetspsykiatrien de siste åra.

Ifølge statsbudsjettet for 2005 skulle denne

delen av psykiatrien styrkes med 30 nye plasser. Fasiten, en rapport fra Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels,- og rettspsykiatri viser at det motsatte har skjedd. På landsbasis er sengeplassene for de alvorlig psykisk syke redusert fra 229 plasser i 2005 til 201 plasser i 2008. Dette til tross for at både daværende og nåværende regjering og et samlet storting har erklært at man ønsker

å prioritere og trappe opp psykiatrisk

behandling.

Følgen av mangelen på behandlingstilbud blir at pasienter blir skrevet ut for tidlig. I noen tilfeller ender det med tragedie, noe vi seinest opplevde med trippeldrapet

i Tromsø. Medlem av kontrollkommisjonen på den regionale sikkerhetsavdelingen på Dikemark, Grethe Horn Mathismoen, karakteriserer det som en varslet tragedie. Hun mener samfunnet forsømmer sitt ansvar når de psykisk syke påviselig har fått det verre.

Behandlingen av dem som i en gitt situasjon

kan være farlige er ingen enkel sak. Her står prinsippet om størst mulig frihet for den enkelte opp mot hensynet til dem som kan bli offer for meningsløse ugjerninger. Vi har aldri vært tilhengere av økt bruk av tvang. Men når sentrale kilder i psykiatrisk helsetjeneste dokumenterer at behandlingstilbudet for denne gruppa er svekket, er det stikk i strid med

vedtatt politikk. Ressursbruken må stå i forhold til behovet dersom politikerne skal ha troverdigheten i behold.