For farlig for dykkere

De ansvarlige partene for bulkskipet «Rocknes» vil ikke slippe inn dykkere for å søke etter de savnede. Grunnen er at de ikke vil risikere flere liv.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BERGEN (Dagbladet): - Skipet ligger utrygt på et sted med mye strøm og dårlig sikt. I den situasjonen er det ikke forsvarlig å sende dykkere inn i vraket, sier

informasjonssjef Ole Arvesen i Kystverket.

Flere andre båter er brukt for å holde «Rocknes» fast og stabilt der det ligger.

Det er fare for at « Rocknes » kan begynne å røre på seg i den strie strømmen. I en slik situasjon kan det være livsfarlig å oppholde seg i vraket.

- Vi har hatt dykkere nede rundt skroget for å tape igjen dører og vinduer slik at ikke noe skal falle ut av vraket når vi starter slepingen. I tillegg har vi hatt en undervannsfarkost, en såkalt ROV, til å foreta ulike oppgaver under vann når strømmen har vært på det roligste, sier Ole Arvesen.

Sjøforklaring

Planen er å slepe skipet til CCB-basen på Sotra.

Der vil det ligge tryggere, og det vil bli mulig å få snudd skipet. Deretter vil de pumpe ut alt vann før de sender folk inn i vraket for å hente ut de forulykkede.

Representanter fra Sjøkartverket og Kystverket må forklare seg om det umerkede undervannsskjæret i Vatlestraumen når sjøforklaringen om bulkskipet «Rocknes» starter i dag.

Sjøfartsinspektør John Ramsøy sier til Dagbladet at han vil vite mest mulig om undervannsskjæret på ni meters dybde, som har vært ukjent for losene som har assistert skipperne i Vatlestraumen.

- I tillegg må Sjøkartverkets direktør Frode Klepsvik og kystdistriktssjef John Erik Hagen forklare seg om sine roller i denne saken, sier Ramsøy, uten å ville utdype dette nærmere.

Dagbladet avslørte torsdag at undervannsskjæret på ni meters dybde ikke var avmerket på kartene som losene har forholdt seg til, til tross for at Sjøkartverket fant dette og tre andre skjær i det aktuelle området allerede i 1995.

Nå er det mye som tyder på at «Rocknes» traff nettopp dette skjæret.

En annen helt sentral person under sjøforklaringen er losen som overlevde havariet, Vermund Halhjem.

Han har ikke gitt intervjuer etter havariet, men vil ventelig bli den første til å svare på spørsmål i dag, ettersom kapteinen på skipet er savnet.

Sjøfartsinspektør John Ramsøy i Bergen har også sikret seg en fagmann på stabilitetskunnskap fra Sjøfartsdirektoratet.

Mange har reist spørsmål om det kan ha vært noe fundamentalt galt med stabiliteten og manøvreringsegenskapene til «Rocknes» etter at skipet ble ombygd i mars.

Bevisopptak

Sjøforklaringen vil bli administrert av Bergen tingrett, og satt i et hotell i byen.

Under sjøforklaringen føres forklaringene ned som rettslige bevisopptak, noe som kan komme til anvendelse ved mulige rettssaker seinere.

MÅ SVARE: En rekke sentrale aktører, vitner og overlevende etter «Rocknes»-havariet må svare for seg når sjøforklaringen starter i dag.