For i Bakvendtland…

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

KLIMA: Samme dag som regjeringen setter ny rekord i utdeling av nye letetillatelser til oljeindustrien, kritiserer Senterpartiets Erling Sande oss for å være klimasinker. Snakk om dårlig forsøk på å vri søkelyset bort fra en pinlig forurensningsrekord! Dersom Sp mener det er for liten fart i utbyggingen av fornybar energi i Norge burde de kanskje rettet skytset mot sin egen olje- og energiminister, og ikke oss? Og dersom man ønsker å redusere utslippene må foten settes ned overfor oljeindustrien, ikke gi dem stadig mer areal å boltre seg på slik Sp gjør i regjeringen. Sp beskylder oss for å protestere mot alle former for ny fornybar energi. Det er feil, vi har støttet mange prosjekter, og sågar et vindkraftprosjekt som Sp stanset i regjeringen. Sps angrep på oss er ikke noe annet enn avsporing og ansvarsfraskrivelse.

Det er riktig at Naturvernforbundet er skeptiske til en omfattende småkraftutbygging, men å si at vi har gått mot alle er ikke riktig. Når det ligger inne søknad om utbygging av flere hundre hos NVE er det kanskje ikke så ille om noen blir stanset av hensyn til naturrikdommen? Det er også riktig at vi har protestert mot flere vindkraftplaner, men vi har også sagt ja til en del. Vi har ønsket en vind- og småkraftutbygging som ikke går ut over viktige naturverdier. Vi ønsker regionale planer som viser hvor det kan bygges og hvor det ikke kan bygges. I Rogaland er det nå en slik samlet plan for vindkraft på plass, med støtte fra Sp.

Verden står i dag ovenfor to alvorlige miljøtrusler. Det ene er klimatrusselen og den andre er utryddelsen av artsmangfoldet, selve livsgrunnlaget. Begge disse problemene må løses, men ikke på en måte som øker forsterker det ene. Det er helt riktig som Sande skriver at klimaendringene er en stor trussel mot artsrikdommen, men inngrep i naturen er fortsatt den største trusselen. Å øke produksjonen av fornybar energi er viktig for å redusere bruken av forurensende energi. Men slik produksjon må ikke føre til økt press på artsmangfoldet. Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Kanskje er det en for mye for enkelte?