SIKRINGSKOST: Tran er en av få matvarer som er rik på vitamin D.

Foto: Ole C.H. Thomassen/Dagbladet
SIKRINGSKOST: Tran er en av få matvarer som er rik på vitamin D. Foto: Ole C.H. Thomassen/DagbladetVis mer

For lite sol øker risikoen for kreft

Ny norsk forskning viser at mye kreft skyldes mangel på vitamin D.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): D-vitaminmangel er satt i sammenheng med en rekke alvorlige sykdommer som kreft, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Stipendiat Zoya Lagunova på Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo har sett på sammenhengen mellom D-vitamin, soling, overvekt og kreft. Hun disputerer med sin doktorgradsavhandling 9. desember.

Sola er vår viktigste kilde til vitamin D, og gjennom sommeren lagres vitamin D3 i fettvev, slik at det kan frigis om vinteren.

- Generelt sett er ikke D-vitaminnivået hos nordmenn så galt, men hos overvektige er det vanlig med lavere nivåer. Det skyldes at D-vitaminet er fettløselig, og en god del av det vil fanges i fettvevet, slik at det hindres i å komme ut i blodet. I tillegg er det trolig slik at overvektige soler seg mindre enn normalvektige, sier Lagunova til Dagbladet.

Kreftrisiko Hun og kollegene har analysert datamateriale på 1779 voksne og 102 barn som sliter med overvekt eller fedme. De fant at jo høyere kroppsmasseindeks (BMI) en person har, dess lavere er nivået av vitamin D i blodet. 60-70 prosent av de voksne forsøkspersonene hadde utilstrekkelig nivå av vitamin D. Det samme gjaldt for 50 prosent av de overvektige barna.

Overvektige er mer utsatt for ulike kreftsykdommer som tykktarmskreft, endetarmskreft og brystkreft. Nå har forskerne funnet ut at en stor del av den økte kreftrisikoen kan tilskrives D-vitaminmangel.

- Våre beregninger viser at minst 20 prosent av all kreft hos overvektige er relatert til lavt nivå av vitamin D, sier Zoya Lagunova.
D-vitaminmangel får skylda for hele 40 prosent av brystkrefttilfellene blant overvektige kvinner og så mye som 75 prosent av tykktarms- og endetarmskrefttilfellene hos overvektige menn.

Solarium Vitamin D-nivået i befolkningen er 30-200 prosent høyere i sommerhalvåret enn midtvinters. Lagunova og kollegene gjennomførte et forsøk hvor 35 frivillige tok solarium to ganger i uka i fem til sju uker.

- Det var nok til at de kom opp fra typiske vinterverdier av vitamin D til typiske sommerverdier, sier Lagunova som likevel ikke tør anbefale folk å ta solarium.

- Folk har en tendens til å overdrive. I Norge har vi rundt 10000 tilfeller av hudkreft årlig, og det meste av dette kan tilskrives soling, sier hun.

Forskerne fant at å gi folk høye doser av vitamin D som daglig tilskudd hadde omtrent samme effekt som to dager i uka i solarium. I doktorgradsoppgaven sin skriver Lagunova at det er behov for nye retningslinjer når det gjelder tilskudd av vitamin D og soleksponering. De anbefalte dosene bør økes kraftig, dersom vitamin D-nivåene skal forbedres både på individuelt og på befolkningsnivå.

Det er ernæringslege Dag Schiøth ved Heggeli Helhetsmedisin hjertens enig i.

- I et land hvor halve året er uten sol, møter vi daglig pasienter med for lavt nivå av vitamin D. I år opplever vi situasjonen som ekstra ille, trolig fordi sommeren i år var heller dårlig i Sør-Norge. Etter mitt syn bør norske leger i langt større grad enn i dag kartlegge pasientenes D-vitaminnivå og skrive ut D-vitamintilskudd, sier Schiøth.

Hjertefarlig D-vitaminmangel mer enn dobler diabetesrisikoen, øker faren for høyt blodtrykk med 40 prosent og øker risikoen for hjertemuskelsykdom med 30 prosent, viser en studie som nylig ble publisert i tidsskriftet American Journal of Cardiology.

Studien omfattet nær 11 000 mennesker, og konkluderer med at lavt nivå av vitamin D nær dobler en persons dødsrisiko.

Samtidig fant de amerikanske forskerne at denne dødsrisikoen blir redusert med 60 prosent, dersom pasienten blir gitt høye doser vitamin D som tilskudd.