For mange overdoser

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Norge går ut av 1997 med en rekord å skjemmes over. Mer enn 150 sprøytenarkomane har dødd av overdoser i år. Overdosedødsfall er ikke lenger et rent Oslo-fenomen, men noe som skjer også i andre byer. I Oslo ville mange flere narkomane dødd dersom ikke Legevakten hadde sitt gode og effektive overdoseteam.
  • Det er flere og sammensatte årsaker til den store økningen i overdosedødsfall de siste årene. Flommen av heroin har økt både i Oslo og andre byer, og prisen på heroin har sunket. En stor gruppe førstegenerasjons sprøytenarkomane er nedkjørt fysisk og psykisk etter mange års misbruk, og er derfor ekstra utsatt. Det ligger i misbrukets karakter at misbrukeren flørter med døden i sin jakt på den maksimale rusopplevelse. Og noen av overdosedødsfallene er i realiteten selvmord.
  • Å rehabilitere narkomane til en stoffri tilværelse har vist seg vanskeligere enn hva vi trodde. For mange er det ikke tilstrekkelig med et avgrenset behandlingsopplegg over to- tre år. Stoffmisbruket er uttrykk for flukten fra et smertefullt og vanskelig liv, og den eneste livsstil de kjenner. Noen trenger tilnærmet livslang hjelp for å holde seg stoffrie eller begrense sitt misbruk.
  • Norsk narkotikapolitikk har ikke tatt inn over seg at kampen mot narkotika er tapt. Visst trenger vi Johann Olav Koss og hans holdningskampanje overfor ungdom. Men den er til liten hjelp for alle dem som for lengst er fanget av rusmisbruket.
  • Det trengs en narkotikaomsorg med frihet til å etablere ulike og individuelt tilpassete tilbud, over en lang periode. Og det trengs flere såkalte lavterskeltilbud: Omsorgstilbud til dem som har gitt opp håpet om en rusfri tilværelse, men som like fullt har krav på et verdig liv. Ett ledd i et lavterskeltilbud kan være metadonbehandling, som altfor seint nå skal bli tilbudt til flere langtkomne narkomane. Metadonutdelingen må kombineres med tilbud om bolig, arbeid, utdanning eller meningsfylt aktivitet, og en personlig oppfølging. Vi kan ikke leve med at så mange narkomane dør rundt oss.