- For mange våpen i norske hjem

Lederen av forsvarskomiteen, Marit Nybakk (Ap), innkaller til hastemøte om våpensituasjonen i Norge. Hun mener HV-soldatene ikke lenger bør oppbevare våpnene hjemme.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Selv heller Nybakk sterkt i retning av at vanlige heimevernssoldater ikke lenger skal få oppbevare våpenet sitt hjemme.

- Det er for mange våpen i norske hjem, sier hun til NTB.

Søndag drepte trolig en 37 år gammel lagfører i Heimevernet både samboeren, de to barna deres og seg selv med tjenestevåpenet sitt, et AG-3-gevær fra Heimevernet. Tidligere i år ble tre personer drept med et heimevernsvåpen på Geilo.

Marit Nybakk håper et møte med forsvarsministeren kan komme i stand onsdag. Forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) er på reise i utlandet, men Nybakk regner med at hun er til stede på Stortinget onsdag under trontalen.

Innkalling

Forsvarskomiteen er den komiteen i Stortinget ved siden av kontrollkomiteen som kan innkalle statsråden til møte uten foreliggende saker. Hensikten med møtet er for det første å undersøke hvilke strakstiltak som kan settes i verk for å hindre at HV-våpen brukes til drap.

- Personlig heller jeg mer og mer i retning av at det ikke skal være våpen hjemme hos vanlige HV-soldater, men bare hos spesialstyrker. Uansett ville ikke dette drapet vært unngått, for alle tiltakene som var drøftet ville kommet for sent. Kammerlåser var ikke på tale før sent neste år, sier Marit Nybakk.

Hun sier det er flere grunner til at forsvarskomiteen mente kammerlåser var en for dårlig løsning og ba om en grundigere utredning.

- Den ene var beredskapshensyn, at det ville ta lang tid å låse opp våpnene. Den motsatte holdningen var også sterkt framme: at hvem som helst kan låse opp disse låsene med en hvilken som helst nøkkel. Vi mente at kammerlåser ikke var utredet godt nok og at andre løsninger kunne være bedre, sier hun.

Våpen

Forsvarskomiteen har bedt om en utredning om Heimevernets framtid, herunder spørsmålet om våpen bør være hjemme hos soldatene, om bare spesialstyrkene skal ha våpen og om våpenet skal være AG 3 eller politivåpen.

- Jeg vil drøfte med forsvarsministeren hvor lang tid det tar før denne utredningen foreligger. Det er mulig at fjerning av våpnene fra hjemmene ikke kan gjennomføres som strakstiltak fordi det vil være behov for våpenlagre, og at vi må vente på utredningen, sier Nybakk.

Hun mener det tiltaket som vil være raskest, er å involvere helsepersonell i vurderingen av HV-soldater.

- Vi kan la alle heimevernsnemndene gå gjennom alle sine folk og be helsevesenet om en uttalelse. Man kan ikke greie å fange opp alle, og man skal også være varsom med alltid å trekke fram sånne ting når det skjer ulykker. Men vi har ikke råd til flere ulykker nå, sier hun.

Forsvarskomiteen kan vedta strakstiltak både når den behandler sårbarhetsmeldingen i oktober, og i budsjettinnstillingen i november.

NTB

FOR MANGE VÅPEN: Marit Nybakk synes det er for mange våpen i norske hjem.