- For mye fokus på metadon

Narkomane må få et bredere behandlingstilbud, og ikke bare stues inn på hospits med en klype metadon, slår en ny rapport fast.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sosialminister Kleppa lover å sette narkotikaproblemet på dagsordenen denne høsten. I dag mottok hun den siste av tre delrapporter om rusmisbruk og behandlingstilbud i Norge.

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av Sverre Nesvåg fra Rogalandsforskning. Hensikten er å gjennomgå hjelpe- og behandlingstilbudet til rusmisbrukere.

Latt i stikken

- Erfaringer gjort i andre land viser at det ordinære behandlingstilbudet ofte blir latt i stikken til fordel for metadonbehandling, sier Nesvåg.

- Vi mener det er viktig å unngå den samme tendensen her til lands. Ensidig fokusering på metadon har hjulpet de aller mest utslåtte. Men man må også aktivt arbeide med folk som ikke har kommet så langt, og som ikke bruker heroin.

Ønsker debatt

Sosialminister Kleppa sier seg enig i dette:

- I en fase har vi konsentrert oss om de tyngste misbrukerne. Bevilgningene til metadonbehandling er blitt femdoblet.

Kleppa understreker behovet for en gjennomgang av det eksisterende behandlingstilbudet.

- Jeg ser fram til debatten som nå vil komme i fylkeskommunene, sier hun.

-Ansvarsfraskrivelse

Konkrete forslag i rapporten går ut på å fjerne særbestemmelsene som skal sikre hjelpetiltak utover det generelle sosialtilbudet. Dette er fordi understrekingen av sosialtjenestens spesielle ansvar for rusmiddelmisbrukere, bidrar til ansvarsfraskrivelse i andre deler av hjelpeapparatet.

Boproblemer

Et annet forslag går ut på å opprette omsorgsboliger som kan erstatte den utstrakte hospitsbruken. Hospits er ofte en dårlig løsning, både fordi boligstandarden er lav og tilbudet midlertidig. Mangelen på en skikkelig bolig gjør rehabiliteringen vanskeligere.

- Dette er et friskt utspill. Jeg lover nå høring, oppfølging og en sak for Stortinget, erklærer Kleppa.

De to første delrapportene er ute på høring, og delrapport tre skal ut på høring så fort som mulig, slik at fylkeskommunene får si sitt. Resultatet legges fram på Stortinget mot slutten av høsten.