For trøtt til å møte i retten

En Oslo-mann (38) har fått to dommer i tingretten opphevet fordi rettssaken var berammet til kl. 09.00.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

38-åringen har kroniske søvnproblemer - og framla legeerklæringer på at han er for trøtt til å møte før tidligst klokka tolv.

Dette går fram av en kjennelse i Borgarting lagmannsrett. Det er andre gang lagmannsretten opphever en dom mot Oslo-mannen, fordi han ikke kan møte kl. 09.00 på grunn av søvnproblemer. Begge tingrettssakene, hvor dommen ble opphevet, var berammet til kl. 09.00.

Trafikkdømt

Det var i september 2001 at ting-retten dømte mannen til en bot på 6500 kroner, subsidiært 13 dagers fengsel, for fire brudd på veitrafikkloven.

38-åringen møtte ikke som tiltalt. Han hevdet å ha gyldig forfall, fordi saken begynte kl. 09.00 og han lider av kronisk søvnløshet.

17. oktober samme år opphevet lagmannsretten denne dommen på grunn av 38-åringens problemer med å komme seg opp om morgenen, i hvert fall tidsnok til å møte i tinghuset kl. 09.00.

Tingretten behandlet saken på nytt 11. juni i fjor. 38-åringen var lovlig stevnet, men møtte ikke. Han hadde verken informert aktor eller retten om at han ville utebli. Saken var berammet til kl. 09.00. Dette førte til at dommen han fikk i 2001 ble stående.

I september i fjor påkjærte 38-åringen denne avgjørelsen, og fikk medhold i lagmannsretten fordi saken var berammet til kl. 09.00. Saken må opp til behandling i tingretten for tredje gang.

38-åringen har slått i bordet med tre legeerklæringer.

«Kronisk problem»

- Jeg har sagt fra mange ganger til tingretten at jeg ikke kan møte før etter klokka tolv, forklarer 38-åringen.

I en erklæring fra Psykiatrisk poliklinikk ved Diakonhjemmet heter det:

- 38-åringen har en fastlåst og avvikende døgnrytme som har vært et ukorrigerbart problem i minst ti år.

I en annen erklæring fra samme sted, går det fram at 38-åringen «har snudd døgnet på hodet».

Oslo-politiets aktor opplyste i rettsmøtet i juni i fjor at de hadde bedt om rettsmøte klokka tolv, men hadde fått opplyst fra tingretten at dette ikke var mulig.