- Før var jeg opptatt av budsjettbalansen. Nå er jeg opptatt av miltærbalansen

Jens Stoltenberg manet til økte forsvarsbudsjetter i kampen mot trusler fra øst og sør.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Økonomi var et viktig tema i NATO-sjef Jens Stoltenbergs foredrag om den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i verden.

Han viste med en graf hvordan Russlands forsvarsbudsjetter har økt kraftig de siste årene, mens NATOs samlede budsjett har gått ned.

Må øke forsvarsbudsjettet USA har økt sine forsvarsbudsjetter, men de europeiske budsjettene har gått ned. I Norge har forsvarsbudsjettenes andel av nasjonalproduktet gått kraftig ned siden midt på 1990-tallet og flatet ut. Nå bruker Norge 1, 5 prosent av BNP til forsvaret.

- Før var jeg grunnleggende bekymret for budsjettbalansen. Nå er jeg bekymret for militærbalansen, sa Stoltenberg.

Han viste til at Norge har stoppet kuttene, men bare er halvveis i klatringen mot målet på 2 prosent av BNP, som ble bestemt på NATO-toppmøtet i Wales, og som dermed også Norge har sluttet seg til.

Stoltenberg mener dette målet er fullt mulig å nå for Norge. Styrking av NATO gjennom å ruste opp er en av pilarene i NATOs strategi.
Den andre pilaren er at NATO skal bidra til å skape stabilitet av land utenfor NATO gjennom opplæring og trening.

Vurderer Irak-forespørsel - Vi skal i økende grad skape stabilitet ved å trene, lære og rådgi utenfor NATO, men ikke delta med egne styrker. NATO har fått forespørsel fra Irak om assistanse.

Dette vi har begynt med om i Jordan, det er det vi snakker med Irak om, og som vi har etablert samarbeid om med Ukraina og Moldova.
- I lengden må sikkerhet skapes lokalt, slo Stoltenberg fast.

- Den trede pilaren er verdier. NATO er en miltærallianse, men også en allianse basert på demokrati og menneskerettigheter. NATO er til for å forsvare menneskers rett til å leve i demokratier, sa Stoltenberg.

Står ved vendepunkt Han beskrev NATOs historie som to epoker: De 40 årene var hovedoppgaven kollektivt forsvar av Europa. Etter krigens fall var det spesialoperasjoner utenfor NATO, som på Balkan og i Afghanistan.

- Nå står NATO ved et vendepunkt. Vi er i ferd med å gå fra én situasjon til ny situsjon. Nå må vi gjøre begge deler: Både krisehåndtering utenfor NATO og kollektivt forsvar av Europa,sa Stoltenberg.

Foredraget på Blindern er det første offiselle foredraget Stoltenberg holder som NATOs generalsekretær.

Møter Siv og Erna Norges-besøket avsluttes i morgen med møter med det politiske Norge: Dagen starter med sjefen for finansene, finansminister Siv Jensen.

Deretter blir NATO-sjefen tatt imot av stortingspresident Olemic Thommesen på Stortinget. Der skal Stoltenberg også ha møter med utenriks- og forsvarskomiteen og NATOs parlamentarikerforsamling.

Så er det arbeidslunsj med statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Det offisielle besøket avsluttet med pressekonferanse i regjeringens representasjonsbolig.