Forakt for røykeofre

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vi vet alle at røyking er helseskadelig, men at tobakken også går ut over den mentale hels,var ukjent. Inntil J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik fremmet krav om 9,1 millioner i saksomkostninger fra enka etter Robert Lund når saken kommer for Høyesterett. Et advokatsalær på over 9 millioner kroner er i seg selv vanvittig nok, men i denne saken blir det også brukt som trussel. Saksomkostninger har vært en trussel gjennom alle instanser i den pågående erstatningssaken, og er trolig også ment å skremme andre fra å fremme liknende søksmål.

Det hjelper lite at Unni Lund har fått fri sakførsel når hun i siste instans risikerer å bli ruinert ved å tape en sak hennes mann hadde berettiget krav på å fremme. Hun kjemper ikke bare en sak for sin avdøde mann. Det er blitt en symbolsak for svært mange som er blitt ofre for nikotinavhengighet. Det er da tobakksindustrien viser sitt sanne ansikt og bruker sine enorme ressurser for å kvele ethvert forsøk på å stille den økonomisk til ansvar.

Robert Lund fra Kyrksæterøra reiste erstatningssak da han var døende av lungekreft, og døde også før den første dommen falt i Orkdal herredsrett. Både herredsretten og lagmannsretten frikjente Tiedemanns Tobaksfabrik for å ha påført storrøykeren lungekreft. Begrunnelsen var at røyking er frivillig, og at det ikke er umulig for noen å slutte. Saken reiser likevel så store prinsipielle spørsmål at Høyesterett har besluttet å ta den opp til behandling.

Rettsapparatet er kanskje ikke den rette veien å gå i kampen mot skadevirkninger av tobakk, men den som tar belastningen ved å reise en slik sak, skal ikke av den grunn risikere personlig ruin. Nå avviste både herredsretten og lagmannsretten Tiedemanns krav om saksomkostninger, og det er nærmest utenkelig at de får medhold i Høyesterett. At de likevel reiser det, viser bare mangel på respekt for mennesker som uansett juridisk ansvar er døde av det produktet de selv er blitt styrtrike på.