- Foraktelig forskjellsbehandling

Arne Olav Brundtlands har flere ganger vært i klammeri med Oslo ligningskontor om bruk av smutthull i skatteloven. - Forskjellsbehandlingen av skatteytere er foraktelig, sier Per Danielsen, tidligere leder av Oslo ligningsnemnd.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I 1990 fikk Brundtland under sterk tvil godkjent ligninga for familiefirmaet «Analytisk kommentar AS».

Sammen med sine fire barn drev Brundtland aksjeselskapet «Analytisk kommentar AS» som ble beskyldt for grove brudd på skattelovgivingen, og havnet i en tvist med Oslo likningskontor.

Ligningskontoret mente at inntekter fra familiefirmaet var å regne som personlig inntekt for Arne Olav Brundtland, og skattla ham for dette. Noe Brundtland var uenig i.

I følge det Dagbladet erfarer gikk krangelen på om inntekt, i størrelsesordenen 100ø000, skulle skattes på aksjeselskapets hånd, eller som personlig inntekt på Arne Olav Brundtland. Saken endte med at selskapets ligning ble godkjent, men skapte splid i ligningsnemnda. Slik omtales den av nemndas egne: «En høyst tvilsom sak som med dissens og under sterk tvil ble godkjent.»

Kontakter

Advokat Per Danielsen var leder av Oslo ligningsnemnd fra 1988 til 1991 og var med å behandle Brundtland-saken.

- Jeg har taushetsplikt og kan derfor ikke kommentere denne

saken. Men mitt generelle inntrykk er at skatteyterne blir utsatt for forskjellsbehandling. Hvis du har de rette kontaktene får du fordeler, det er foraktelig, sier Danielsen til Dagbladet.

Nådeløst

Etter fire år i ligningsnemnda mener Danielsen bestemt at det ikke er likhet for loven, og at de som står høyt på samfunnsstigen lettere får gjennomslag for sine saker.

- Folk som ikke har de rette kontaktene, har ikke en sjanse. Til tross for sterke rimelighetsargumenter når de ikke fram i dette nådeløse og firkantede systemet. En sak som har brent seg fast omghandlet er en arbeider fikk gullklokke av bedriften for lang og tro tjeneste. Den måtte han betale skatt for, men hadde ikke råd til og ville derfor levere klokka tilbake. Myndighetene mente at det ikke spilte noen rolle og at han uansett måtte betale skatt for klokka. Dette eksempelet illustrerer urettferdigheten i systemet, sier Per Danielsen.

Kontrovers

De siste dagers brudulje om skattebetaler Brundtlands ligning går på at han som forfatter har godtgjort overfor Oslo ligningskontor at han har brukt mindre enn 300 timer på arbeidet med boken «Gift med Gro». Bok-inntekt regnes normalt som næringsinntekt. Dermed skal inntekten deles i ligningen, slik at en del skattlegges som arbeidsinntekt (høy skatt og en del som kapitalinntekt (lav skatt). Ved å godtgjøre at han brukte mindre enn 300 timer, slapp Brundtland unna delingen og fikk 28 prosent kapitalskatt på bok-inntekten.

Boka om å være gift med Gro som Arne Olav skrev i fjor brakte inntekten hans opp i seks millioner. Av dette

skulle han sittet igjen med 3,5 millioner netto. Ved å innrømme at han skrev boka på under 300 timer, fikk han redusert skatten med en halv million. «Gift med Gro» inneholder rundt 88 000 ord. Arne Olav må ha skrevet cirka 294 ord i timen, eller ett ord hvert 12. sekund, for å rekke jobben.

<B>DREV FAMILIEFIRMA:</B> Sammen med sine fire barn drev Arne Olav Brundtland firmaet «Analytisk kommentar AS». Dette selskapet var i klammeri med Oslo ligningskontor om smutthull i skatteloven.
<B>Arne Olav Brundtland</B>