Forbanna på Ropstads homo-uttalelse:
- Sier at påføring av skam er greit

Anette Trettebergstuen (Ap) etterlyser en klar fordømmelse fra nyvalgt KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad «for forkynnelse av at homofili er synd til unge».

- SPØR PRESTER: Kjell Ingolf Ropstad vil ikke svare på om han mener seksualiteten hører til et ekteskap mellom mann og kvinne. Video: Jørgen Gilbrant Vis mer

SOLA (Dagbladet): Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (33) holdt i dag sin første tale til Kristelig Folkeparti som leder.

I talen var det kjente KrF-toner om økt selvråderett for familiene - og mindre statlig innblanding. Partiet gikk i dag også inn for å redusere pappapermen til 10 uker, slik at familiene selv kan bestemme mer over foreldrepermisjonen.

Ropstad advarte også mot venstresidens familiepolitikk. En venstreside KrF valgte bort med knapp margin for sju måneder siden og som banet vei for at 33-åringen i dag er leder av partiet.

Holdt fram trosfriheten

Kjell Ingolf Ropstad er personlig kristen og har hatt politiske verv siden han som 18-åring ble valgt inn i kommunestyret i Evje og Hornnes. Som 20-åring møtte han som var på Stortinget, og ble med det tidens yngste stortingsrepresentant for partiet.

Ropstad er gift med Arnbjørg Vedelden og sammen har de en datter på to og et halvt år. Begge er aktive i Misjonskirken Betlehem på Abildsø i Oslo, som er en konservativ menighet.

Det var også bakgrunnen for at Dagbladet i forkant av landsmøtet spurte barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad om hva han tenker om forkynnelse av at homofili er synd til barn og unge:

- Mange unge vokser opp i religiøse miljøer der det forkynnes at det å leve som homofil er synd. Hva tenker du om det?

- Det er en del av trosfriheten. Så er jeg som barne- og familieminister veldig opptatt av at spesielt unge homofile er i en veldig sårbar situasjon, så vi som samfunn tar vare på dem og er opptatt av at de ikke utsettes for mobbing og hatkriminalitet er veldig viktig, svarte Ropstad.

- Forstår du at det gjør det vesentlig vanskeligere for akkurat disse unge?

- Det er alltid dilemmaer med ulike menneskerettigheter. Men trosfrihet og foreldreretten, mener jeg skal stå sterkt, sa Ropstad.

- Påfører skam

Anette Trettebergstuen, nyvalgt leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk, er homofil og har barn med en homofil kompis. Hun reagerer meget sterkt på Ropstads manglende fordømmelse av den type forkynning til barn og ungdom.

- Kjell Ingolf Ropstad er barne- og familieminister, og det er greit at han tror på disse tingene og lever etter det selv. Men når han er statsråd, synes jeg det er forferdelig at han nå langt på vei sier rett ut at mobbing og påføring av skam er greit, sier Trettebergstuen til Dagbladet.

- Hvorfor er dette så viktig?

- Vi vet at mange unge i disse miljøene føler skyld og skam. At mange kvier seg for å komme ut av skapet. Ropstad er statsråd også for disse ungene. Han opprettholder stigmaet og gjør det vanskeligere for dem, det reagerer jeg veldig sterkt på, sier Trettebergstuen.

- Men vi kan vel ikke ha et samfunn der foreldre ikke får lov å lære barna sine hva de mener er rett og galt og Guds vilje?

- Neida. Det må vi bare akspetere. Men jeg opplever at han som statsråd og politiker legitimerer det ved å si at det er greit.

- Hva burde han sagt?

- Som barne- og familieminister burde han på det sterkeste tatt avstand fra at barn læres opp til at homofili er synd. Han burde vært ekstremt tydelig på at han har tenkt til å være statsråd for det mangfoldet vi har, sier Trettebergstuen.

Oppfordrer til klokskap

Kjell Ingolf Ropstad stusser på Trettebergstuens uttalelser.

- Jeg er opptatt av å forsvare trosfriheten og skille teologi og politikk. Det er de ulike trossamfunnene som må få bestemme i lærespørsmål, så skal jeg sikre en god politikk for alle barn og unge - uansett legning, sier Ropstad.

- Du understreker veldig sterkt trosfriheten, men uttaler deg ikke like sterkt om den påkjenningen unge homofile som vokser opp i religiøse miljøer blir utsatt for, sier Trettebergstuen. Ser du dette?

- Jeg er opptatt av at barn og unge skal ha en trygg oppvekst. Min klare oppfordring til alle, enten det er foreldre eller menigheter, er å kommunisere på en klok måte til barn. Samtidig er det ikke overraskende for meg at Arbeiderpartiet vil overstyre trossamfunn, sier Ropstad, som understreker at han deler omtanken for homofile ungdommer som vokser opp i kristne miljøer der det blir forkynt at det å leve som homofil er synd.

- Jeg er glad for at Trettebergstuen har omtanke for disse barna og ungdommene, jeg deler den samme omtanken.

- Ikke min minister

Trettebergstuen trekker også fram KrFs motstand mot eggdonasjon, som det er et klart flertall for på Stortinget. Hun sier at hun har fått barn med en homofil kompis og at KrF ikke regner hennes familie som fullverdig.

- Jeg tar dette personlig. Ropstad er ikke familieminister for meg. I 2019 burde han ha omfavnet mangfoldet. Gjennom alt KrF mener og står for, prioriterer de A4-familien som helst har en deltidsarbeidende mor, sier Trettebergstuen.

Vi spør Ropstad om Trettebergstuens familie er bra nok.

- Jeg er opptatt av at barn i utgangspunktet har rett på en far og en mor. Det sier barnekonvensjonen også. Det er det naturlige utgangspunktet ved at man trenger en far og en mor for å få et barn!

- Men det betyr ikke at vi ikke har en politikk som sørger for at alle barn, uansett hvordan de blir til, kan vokse opp i tryggest mulig omgivelser. Men når staten skal ta ansvar gjennom for eksempel eggdonasjon, må vi sette barns rett til en far og en mor foran hensynet til foreldre har et ønske om barn, sier Ropstad.