Forberedt på trekksmitte

Hvis fugleinfluensaen smitter norske trekkfugler, vil disse områdene være mest utsatt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mattilsynet håper at Italia, Slovenia og Hellas vil klare å stoppe spredning før norske trekkfugler blir smittet.

I helga ble det klart at fugleinfluensaviruset har nådd EU-landene. Ville svaner med de dødelige viruset har kommet fra Russland til Italia, Hellas, Bulgaria og nå sist til Slovenia.

-  Vi ser ikke på dette som veldig dramatisk. Utviklingen har vært som fryktet og som forventet, sier avdelingsdirektør Stein-Ivar Ormesettrø i Mattilsynet.

Han bekrefter at de ser dette som en opptrapping av situasjonen, og sier de følger utviklingen nøye.

Tidligere har norske veterinærmyndigheter uttalt at faren for smitte i Norge vil øke dersom det kommer sykdomsutbrudd i Vest-Afrika eller Vest-Europa.

Årsaken er at deler av Vest-Afrika er del av hovedtrekkruten til norske trekkfugler. I tillegg kommer mange av våre gjess og ender trekkende fra Middelhavsområdet i det såkalte vår-trekket. Om en måneds tid kommer disse fuglene nordover igjen. -  Hittil har det vært funnet smittede svaner. Og svanene kommer ikke til Norge. Dessuten er det nå satt inn omfattende tiltak i de landene det gjelder, sier Ormsettrø.

Ikke akutt

Men selv om det ikke er noen akutt fare for at viruset skal nå Norge, er Mattilsynet forberedt på at det kan skje.

 UTSATTE OMRÅDER: De fargede områdene på kartet er pekt ut som mest utsatt dersom norske trekkfugler skulle bli smittet av fugleinfluensa. De utpekte områdene har overlapping mellom rasteplasser for trekkfugl og store fjørfebesetninger.
UTSATTE OMRÅDER: De fargede områdene på kartet er pekt ut som mest utsatt dersom norske trekkfugler skulle bli smittet av fugleinfluensa. De utpekte områdene har overlapping mellom rasteplasser for trekkfugl og store fjørfebesetninger. Vis mer

-  Det er iverksatt mange tiltak også i Norge for å ta høyde for en slik situasjon. Vi høyner beredskapen, strammer opp rutiner og har bedre overvåking av fuglene, sier Ormsettrø.

Dersom smittede trekkfugler skulle komme til Norge, har Veterinærinstitutet pekt ut områder som er spesielt utsatt. Dette er områder som både er viktige rasteplasser for ender og svaner, og som har mye fjørfeproduksjon. Det gjelder en del områder i Nord-Trøndelag, Rogaland og på Østlandet. I tillegg regnes hele Oslofjord-området som utsatt for smitte.

-  Områder med våtmarker og tett fjørfebesetning er mest utsatt. Det er disse områdene vi følger tettest nå, sier Ormsettrø.

Krisemøte

I Italia var det i går krisemøte for å finne ut hvordan de skal takle situasjonen. Det er satt i verk en rekke tiltak for å prøve å unngå at smittet sprer seg. Samtidig prøver myndighetene å roe ned befolkningen som er redd for at det dødelige viruset skal spre seg til mennesker.

I går ble en avart av influensaviruset oppdaget i fugler i Romania og Slovenia, nær grensa til Østerrike.