Forbrukerrådet reagerer på renteøkningen

Direktør Per Anders Stalheim i Forbrukerrådet mener bankdirektør Marvin Wiseth skor seg rått på kundenes bekostning. Fokus, DnB og Kreditkassen fulgte i går etter Sparebank1 Midt-Norge med renteøkninger på opptil tre prosent. I dag sender Forbrukerdirektøren et krasst brev til bankene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Den norske Bank økte i går boligrenta med ytterligere 2,5 prosentpoeng.
  • Fokus bank økte med 3 prosentpoeng, men inkluderte den tidligere bebudede økning fra 9. september.
  • Kreditkassen økte med 2,50 prosentpoeng i tillegg til økningen på 0,50 prosentpoeng varslet den 19. august - totalt 3 prosentpoeng.

Bankenes boliglån får dermed en effektiv rente på tett oppunder 10 prosent.

Assisterende bankdirektør Elin Ørjasæter sier til Dagbladet at Sparebanken NOR står fast ved sin beslutning om ikke å foreta noen økning av den flytende renta denne uka.

Rått av Marvin

Forbrukerdirektør Per Anders Stalheim mener det er rått at en sparebankdirektør leder an i renteracet.

- Marvin Wiseth tjener uhorvelig med penger på å presse utlånsrenta opp til 10 prosent. Sparebankenes pengebeholdning utgjøres i all hovedsak av kundenes innskudd og bankenes egenkapital. Deres økonomi påvirkes dermed ikke i den grad direkte av at Norges Bank hever pengemarkedsrenta. Derfor er det ekstra rått at det er en sparebank som drar til med en utlånsrent på 10 prosent, sier Stalheim til Dagbladet.

Brev i dag

Stalheim sender i dag et brev til de store bankene, hvor han ber dem besinne seg og ikke påføre sine lånekunder unødvendige rentebelastninger.

- Det bankene minst av alt er tjent med, er kunder som ikke makter sine låneforpliktelser. Kredittilsynets gjennomgang viser at bankene i vinter har gitt risikofylte lån med mer enn 80 prosent av finansieringen til over en tredjedel av kundene. Sparebankene gir slike risikofylte lån til nærmere 40 prosent av kundene. Derfor bør bankene nå ha is i magen til rentene igjen har funnet sitt naturlige leie, sier Stalheim.

Han understreker at ingen av bankene i dag opplever relle renteøkninger på sine innlån i nærheten av de 10 prosentene Marvin Wiseth nå pålegger sine lånekunder.

- Faren er at det nå strammes til for sterkt overfor de kundene bankene selv har gitt risikofylte lån. Det kan lett føre til nye problemer for norsk økonomi. Den beste innstrammingseffekten får vi når folk beholder muligheten til selv å betale ned sine lån. Stalheim mener bankene allerede har brukt både gebyrprising og rentemarginen rått for å øke egen inntjening.

- Bankene er mye raskere til å legge på utlånsrenta enn til å følge opp med økninger på innskuddsrenta, sier Stalheim.