Forbud mot fildeling?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det hagler med artigheter mellom kulturminister Trond Giske og direktør for Datatilsynet, Georg Apenes. Konflikten gjelder hvorvidt et advokatfirma i Tromsø fortsatt skal ha konsesjon til å samle ip-adressene til fildelere på nettet på vegne av dem som har opphavsrettighetene til lyd eller bilde. Problemet for Datatilsynet er at et privat firma blir satt til å ikke bare samle inn ip-adresser, men også å skaffe seg informasjon fra nettleverandørene slik at de kan avsløre adressenes personidentitet. Den skal så i siste instans brukes til å ilegge fildelerne ulike former for straff.

Dette vil innebære en privatisering av rettspleien som er høyst forkastelig. I en rettsstat som vår er det politiet som skal etterforske eventuelle lovbrudd. Men striden peker ut over dette rettssikkerhetsmomentet. Den handler om hvordan lovgivningen skal ivareta to motstridende interesser. Å balansere rettighetshavernes interesser opp mot nettbrukernes, er en vanskelig oppgave. Men den rød-grønne regjeringen hadde som mål å legge fram forslag til revisjons av åndsverkloven med tanke på å løse interessekonflikten på en balansert måte. Nå sies det at lovrevisjonen ikke kommer før neste år, og det hele er høyst svevende.

Det er viktig at vi har en lovgivning som sikrer dem som skaper åndsverk økonomisk kompensasjon for bruk og kopiering. På den annen side er det tvilsomt om det lar seg gjøre å forsvare opphavsretten gjennom forbud mot fildeling. Kulturen i nettbrukermiljøene er slik at det ikke er mulig å stanse fildeling uten at det får samfunnsmessige konsekvenser. I Sverige førte for eksempel dommen mot Pirate Bay til at det dukket opp et politisk parti med retten til fildeling som eneste program. Og de fikk i underkant av 10 prosent av stemmene under EU-valget for noen uker siden. Konflikten mellom rettighetshavere og nedlastere krever godt politisk håndverk. Det fins rike og griske rettighetshavere, men også små og fattige. Nedlasterne mener de ikke vil estimere de rikes interesser. Men skal man være prinsipiell, må lov og rettigheter gjelde for alle. Spørsmålene rundt dette må avklares snarest mulig. Men i mellomtida bør Trond Giske lytte til Georg Apenes. Privat politi skal vi ikke ha.