Forbud mot håndvåpen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I dag starter en internasjonal konferanse om et midlertidig forbud mot import, eksport og salg av håndvåpen i Oslo. Representanter fra 13 vestafrikanske land og 20 våpenproduserende stater samles i to dager for å drøfte et våpenmoratorium i de landene som er tilknyttet det vestafrikanske samarbeidsforumet ECOWAS. ECOWAS har blant annet engasjert seg i arbeidet for å løse konfliktene i Sierra Leone og Liberia. Disse to landene er gode eksempler på hvordan enorme arsenaler av håndvåpen virker destabiliserende på hele samfunnsordenen. I mange tilfeller representerer tilgjengeligheten av slike våpen det viktigste skillet mellom fred og krig.
  • Den norske kampanjen mot håndvåpen, NISAT, kom i stand like før jul i et samarbeid mellom to humanitære organisasjoner og to forskningsinstitusjoner. Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk utenrikspolitisk institutt og Institutt for fredsforskning har med dette laget en interessant samarbeidsmodell som kan forene pressgrupper, forskningsmiljøer og stater i arbeid mot et felles mål. Initiativet til det regionale forbudet i Vest-Afrika kommer fra Mali.
  • Det er ennå for tidlig å vurdere hva som kan komme ut av NISATs arbeid. Kampanjen mot håndvåpen har enkelte fellestrekk med Den internasjonale kampanjen mot landminer, som i sitt tidligste stadium ble avfeid som urealistisk selv av norske myndigheter. Minekampanjen resulterte imidlertid i en internasjonalt forpliktende avtale og en fredspris. Derfor er det ingen grunn til å avskrive kampanjen mot håndvåpen, selv om problemene med å vedta og følge opp et forbud mot håndvåpen vil bli enda mer kompliserte enn arbeidet med minesaken.
  • Både geriljabevegelser og mektige motkrefter i den internasjonale våpenindustrien vil motsette seg innskrenkninger i den frie flyten av våpen over landegrensene. Den amerikanske fredsmekleren Richard Holbrooke sa til Dagbladet i går at enhver innsats for å redusere omfanget av håndvåpen er verdifull. Kampanjen mot håndvåpen kan vise seg å bli et møysommelig, men konkret og målrettet fredsarbeid.