- Forbudet mot eggdonasjon er i strid med likestillingsloven

Foreningen for Ufrivillig Barnløse har vunnet gehør hos likestillingsombudet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Likestillingsombud Kristin Mile uttaler i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet at det norske forbudet mot eggdonasjon er i strid med likestillingsloven.


Uttalelsen kommer etter lengre tids press fra Foreningen for Ufrivillig Barnløse (FUB) og foreningens nestleder Elisabeth Kleveland. Kleveland har selv vært i Spania for eggdonasjon.

- Jeg er endelig lykkelig gravid, sier Kleveland til Dagbladet.no.

- Diskriminering av kvinner

FUB mener at forbudet innebærer at kvinner diskrimineres i Norge siden sæddonasjon er tillatt, men eggdonasjon ikke.


Bioteknologinemnda mener at man ved eggdonasjon vil overskride en grense både når det gjelder å gripe inn i naturen, og i forholdet mellom mor og barn. Nemnda mener eggdonasjon vil føre til at begrepet «biologisk mor» deles slik at man får en genetisk mor og en «livmormor», mens dette alltid tidligere alltid har vært en og samme person.

Også departementet vil forhindre et skille mellom genetisk og biologisk-sosial mor:

- Eggdonasjon vil innebære et brudd på langvarige sosiale og kulturelle tradisjoner i samfunnet som er knyttet til mor og svangerskapets helhet, uttaler departementet i et brev av 5. april, og fortsetter:

- Den kvinnen som skal bære fram og føde et barn, har en så nær biologisk tilknytning til barnet at hun også må være barnets genetiske mor.

Tidligere har sosialkomiteens flertall gått inn for at et barns biologiske opphav må kunne defineres som én biologisk mor og én biologisk far.

- Eggtransplantasjon vil ikke innfri dette kravet, og skal derfor etter flertallets syn ikke tillates, sa komiteen.

- For stor vekt på genetikk

- Man legger altfor stor vekt på genetikk, skriver FUB, og mener at den sosiale sammenhengen, sosiale aspekter og den sosiale rammen betyr mest.

FUB mener bioteknologinemnda bidrar til en økt biologisering av mennesket og økt press om at alle skal få biologisk egne barn, ved å sette genetikken foran det sosiale foreldreskapet.

Likestillingsombudet sier seg enig med FUB og uttaler at dagens lovgivning innebærer en «direkte forskjellsbehandling av infertile kvinner i forhod til infertile menn».

Ombudet konkluderer også med at det ikke er prinsipielt annerledes, og mindre etisk forsvarlig, å tillate eggdonasjon fordi det biologiske og genetiske begrepet splittes.

- Ikke begrunnet

Det holder heller ikke å vise til det etiske argumentet om tradisjoner og svangerskapets ukrenkelighet:

- Å bruke sosiale og kulturelle tradisjoner som argument mot likestilling mellom kjønnene er svært sjelden - om noen gang - saklig. Dessuten har man allerede brutt med prinsippet om «svangerskapets helhet og ukrenkelighet» ved å tillate sæddonasjon, skriver likestillingsombudet.

Hun synes ikke departementet har begrunnet standpunktet om at den som bærer barnet, har så nær biologisk tilknytning til barnet at hun også må være genetisk mor.

Ombudet peker også på at eggdonasjon er tillatt i mange andre land, blant annet Norden for øvrig.

Konklusjonen blir at bioteknologilovens forbud er i strid med likestillingsloven.

MOT FORSKJELLSBEHANDLING: Likestillingsombud Kristin Mile.