Forbudt å hilse i luksusfengsel

Fanger har blitt truet med refs etter at de har sagt «hei» til hverandre i Ringerike kretsfengsel - kjent som Norges flotteste fengsel.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Prøysserdisiplin» og «urettferdig, inhuman og nedverdigende fangebehandling» er ifølge advokat Fridtjof Feydt virkeligheten i fengselet.

- Dette er et fengselsregime vi trodde var ukjent i Norge, sier en opprørt Fridtjof Feydt.

Sammen med advokat Christine Hamborgstrøm krever kjendisadvokaten en uavhengig granskning av anstalten. De har sendt et fem siders klagebrev til Fengselsstyret, hvor de påpeker en rekke brudd på reglementet.

- Vi påpeker forhold som etter vår oppfatning er ulovlige og i strid med internasjonale konvensjoner, sier Feydt.

Hilseforbud

Blant de mange eksemplene advokatene trekker fram i klagebrevet, er refsing av innsatte som hilser på hverandre.

- To fanger fra forskjellige avdelinger møttes utenfor legekontoret, og de sa «hei» til hverandre. Dette ble påpekt av fengselsbetjeningen, som mente «hei» var et regelbrudd, sier Feydt.

Andre fanger skal ha spurt hverandre om hvordan det har gått i retten, noe som igjen skal ha ført til at lufting umiddelbart har blitt avbrutt.

Ifølge brevet fra Feydt og Hamborgstrøm er det også forbudt for innsatte å låne cd-plater av hverandre.

- Dersom noe slikt blir oppdaget, har fengselsbetjenter truet med å beslaglegge cd-platene, sier Feydt.

Ifølge klagebrevet skal fengselsbetjenter ha truet innsatte med at brudd på fengselets «hilsereglement» kan få konsekvenser for både soningsforhold og eventuell prøveløslatelse.

- En fengselsførstebetjent som har orientert innsatte om reglene ved fengselet, har forklart at samtaler mellom innsatte kan medføre sanksjoner og konsekvenser for prøveløslatelse, bytte av soningsavdeling eller innskrenking av annen art, sier Feydt.

Advokatene mener bestemmelsene ved Ringerike kretsfengsel er rigorøse og ikke hjemlet verken i fengselsloven eller i fengselsvesenets reglement.

- Lager vansker

I klagebrevet, som er stilet til Justisdepartementet, blir det stilt spørsmål om hvorfor fengselet lager praktiske vanskeligheter ved fangebesøk.

- Andre anstalter er smidige, selv med like høy sikkerhet greier de å tilrettelegge besøk, sier Feydt.

Han reagerer også kraftig på at brev fra innsatte til advokater blir åpnet.

- Vi opplever at brev til og fra advokater blir åpnet i Ringerike kretsfengsel. Dette er i strid med fengselsreglementet. En av våre klienter har blitt konfrontert med at en fengselsbetjent syntes det var merkelig at den innsatte begynte brevet til oss «Hei sjef!». Det har ingen i fengselet noe med, og dette er helt uakseptabelt, sier Feydt.

Nå krever de to advokatene at Justisdepartementet oppnevner en egen granskingskommisjon.

- Det kan se ut som om kontrollen av de kontrollerende fengselsbetjenter er kommet ut av kontroll, sier Feydt.