Forby torskefisket

BERGEN (Dagbladet): Internasjonale havforskere slår alarm om tilstanden i Nordsjøen. Havområdet som tidligere bugnet av fisk, er i dag i fullstendig ressurskrise. Nå må fisket etter både torsk, hyse og hvitting forbys, slår forskerne fast.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Torskebestanden i Nordsjøen har lenge vært under svært hardt press, men nå er det alvor. Årsaken til at situasjonen er kommet ut av kontroll, er at myndighetene i landene som grenser til Nordsjøen ikke har lyttet til forskernes advarsler tidligere. Også i fjor anbefalte forskerne at fisket etter torsk burde opphøre for en tid, men fiskeriminister Svein Ludvigsen og hans kolleger i Nordsjø-landene mente dette var for dramatisk, og fisket fikk fortsette.

Historisk lavmål

Nå gjentar og forsterker internasjonale havforskere advarslene. De slår fast at bestanden av nordsjøtorsk er på et historisk lavt nivå og langt under såkalt sikre biologiske grenser. Den rådgivende komité (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) anbefaler full stopp i fisket av torsk i Nordsjøen. De sier samtidig at man må forby fisket etter hyse og hvitting samtidig ettersom disse bestandene blir tatt i et blandingsfiske med torsk.

Gytebestanden har vært under føre-var-grensen siden 1984 og var i 2001 på et historisk lavnivå. Forskerne sier rett ut at gytebestanden nå er så lav at bestandens 'bioligiske dynamikk' er ukjent. Farene for fullt kollaps i bestanden er med andre ord høy. Eneste måte å berge torsken på er å verne den mot fangst inntil det er klare bevis for at bestanden igjen er blitt så stor at den kan gi god rekruttering.