Foreldre betaler 200 mill. for en skole som skal være gratis

Norske barn skal ha gratis skolegang, men en undersøkelse viser at foreldrene i 2001 betalte i gjennomsnitt nesten 500 kroner for hvert av sine barn. Det er mer enn en fordobling på bare fire år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Både lærere og foreldre ble intervjuet av Opinion As i fjor vår om betaling av obligatorisk undervisning. Undersøkelsen ble utført for Forsknings- og utdanningsdepartementet.

Tre av fire lærere rapporterte våren 2001 at det var betaling i deres klasser. På landsbasis utgjør dette 435000 elever, fordelt på 21500 klasser.

Tallet kan også være enda høyere, for nesten 90% av foreldrene mente de hadde betalt for barnas skolegang det siste året.

Dobling

Lærerne oppga at de tok inn gjennomsnittlig 494 kroner i året for hvert barn. Det tilsvarer 207 millioner kroner på landsbasis. Dette er mer enn det dobbelte av hva foreldrene betalte bare fire år før, i 1997. Betalingen da var 102 millioner kroner, men sammenlikningen er noe usikker på grunn av ulike metoder for undersøkelsene.

Den største delen av betalingen går til klasseturer, som for eksempel leirskoleopphold. I en av tre klasser er det vanlig.

Enda mer utbredt er betaling for dagsturer. Over halvparten av lærerne sier at det er fast takst i deres klasser.

Samlet sett går 70 prosent av betalingen til overnattingsturer, mens 20 prosent går til dagsturer. Resten, ti prosent, går til skolemateriell som skrive/tegnesaker og materialer i formingsundervisningen.

Undersøkelsen viser at foreldrebetalingen øker kraftig når elevene begynner i ungdomsskolen. Det ser også ut til at foreldrebetaling er mest utbredt i tettbygde kommuner.

12 prosent av foreldrene svarte at de hadde måttet betale for ting eller aktiviteter de følte at de ikke hadde råd til. Det tilsvarer 60000 elever i grunnskolen.

Ikke med

Enda verre er det for de to prosentene av foreldrene som har måttet nekte barna å delta i skoleaktiviteter fordi det ble for dyrt. Det betyr at 10000 barn hvert år må gå den tunge gang til læreren for å si at de ikke kan være med når de andre reiser bort.

I undersøkelsen kommer det også fram at det er lærerne som har størst innflytelse på foreldrebetalingen.