Foreldrenes jag etter karriere, status og materielle goder ødelegger barna

Et økende antall voksne mennesker er uskikket til å oppdra barn. De bruker barna sine som et middel til å fylle egne behov. Eller de forsømmer dem fordi de er så opptatt av sitt eget liv.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Umodne og egosentriske foreldre som misbruker barna sine, er et stort, men skjult problem.

Det er psykiater og psykoanalytiker Jarl Jørstad som sier dette til Dagbladet.

Han sier dette misbruket er mer skjult enn seksuelt misbruk, men at konsekvensene for barna kan bli store.

- Det verste for et lite barn er når mor er slik. De minste er mest sårbare, og er sterkere følelsesmessig knyttet til mor de to- tre første leveåra. De tragiske følgene blir ofte først synlige når barnet er blitt voksen, og opplever en alvorlig krise, sier Jørstad, en av Norges fremste psykiatere.

Rammer flere

Jørstads bok «Balanseganger» fra 1995 kommer nå ut på engelsk. Sykelig selvopptatthet, «narsissisme», som kan være en personlighetsforstyrrelse, er et tema i boka. Det er disse foreldrene han sikter til.

Omfattende forskning viser at barn av foreldre med personlighetsforstyrrelser er blant de mest utsatte for følelsesmessige lidelser og utviklingsmessige mangler. 5- 10 prosent av befolkningen har en personlighetsforstyrrelse. Flere fagfolk mener forekomsten er økende.

- Det ligger i vår tid, det hersker en økende selvopptatthet. Mange jager etter karriere, status og materielle goder på bekostning av fellesskap, solidaritet og familien som en trygg plattform. Barna blir lett en salderingspost. Flere enn før mangler følelsen av trygghet, egenverdi og indre forankring. De jakter på bekreftelse og på å bli sett av andre, sier Jørstad.

Grovt utnyttet

Overlege Øivind Urnes ved Divisjon for psykiatri, Ullevål sykehus, sier det slik:

- Jeg tror forekomsten øker fordi familiestrukturene er blitt så løse. Forutsigbarheten og stabiliteten er svekket, relasjonene er brutt opp. Ustabile foreldre kan også skape identitetsproblematikk.

Urnes behandler de skadde barna når de har blitt voksne. Mange av pasientene ved hans avdeling har hatt foreldre med personlighetsforstyrrelse.

- Mange barndomsbeskrivelser er så kraftfulle at det ikke er tvil om at foreldrene grovt har utnyttet barna til egen fordel. Mye av dette foregår innenfor hjemmets vegger, for andre framstår foreldrene som respektable og vellykkede, sier Urnes.