15 av 27 slutter i Espira-kjedens barnehage Gartnerløkka

Foreldresjokk i Oslo-barnehage: Halve arbeidsstokken går

Foreldre er provosert av at 15 ansatte i Gartnerløkka slutter.

KRYPTISK: Da Gartnerløkka barnehage nylig sendte ut et foreldreskriv om «endringer i personalet» ble det et godt stykke ned i skrivet opplyst at 14 ansatte slutter - pluss styreren. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
KRYPTISK: Da Gartnerløkka barnehage nylig sendte ut et foreldreskriv om «endringer i personalet» ble det et godt stykke ned i skrivet opplyst at 14 ansatte slutter - pluss styreren. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpixVis mer

Onsdag i forrige uke fikk foreldre med barn i Gartnerløkka barnehage i Oslo en sjokkmelding fra ledelsen:

Hele 15 medarbeidere - over halvparten av personalet på 27 - slutter i jobben.

Den dramatiske beskjeden kom først langt nede i et skriv til foreldrene, med den nøkterne tittelen «Informasjon om endringer i personalet fra nytt barnehageår».

«Dette kommer som lyn fra klar himmel, og det er mye spørsmål og fortvilelse fra foreldrenes side», skriver mer enn 50 foreldre i et brev til ledelsen.

Misnøye

Dermed er den svenskeide Espira-kjeden igjen i fokus, etter at Dagbladet nylig omtalte Espiras ansettelsesstopp for fagarbeidere og folk med høy ansiennitet.

At så mange nå slutter i Gartnerløkka barnehage skal ha flere grunner.

«EN STOR SORG»: Toppsjef Marcus Strömberg i Espira-kjedens eier AcadeMedia sa nylig til Dagbladet at det er «en stor sorg» at bemanningsnormen tvinger kjeden til innsparinger. Nå kommer flere problemer til overflaten. Foto: Kristin Svorte/Dagbladet
«EN STOR SORG»: Toppsjef Marcus Strömberg i Espira-kjedens eier AcadeMedia sa nylig til Dagbladet at det er «en stor sorg» at bemanningsnormen tvinger kjeden til innsparinger. Nå kommer flere problemer til overflaten. Foto: Kristin Svorte/Dagbladet Vis mer

En av dem er en melding fra ledelsen for få måneder siden. Denne oppfattet flere ansatte som at det ville bli for mange barn i forhold til kapasiteten. Dette kan gjelde både areal og bemanning.

Også andre forhold skal ha spilt inn, som at noen føler at de ikke får nok uttelling for utdannelse.

Ingen av dem Dagbladet har snakket med har ønsket å navngis. Slik svarer en av dem på spørsmålet om det er en protestaksjon fra de ansatte som slutter:

- Det er nok noen som har den oppfatningen, men det gjelder ikke alle. Det er flere som skal begynne å studere, men det er også noen som synes at det har blitt for mye. Så er det bestandig slik at om noen slutter, er det flere som følger etter.

- Skal ha foreldremøte

Dagbladet har lagt fram for Espiras kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen våre opplysninger om at blant annet antall barn i forhold til kapasiteten har hatt en betydning.

I sitt svar kommenterer han ikke dette direkte, men skriver at fem av dem som slutter gjør det for å starte på utdanning ved universitet eller høgskole.

«Noen av de andre som slutter ønsker å jobbe i andre typer barnehager, mens en av dem skal flytte utenbys. To skal slutte fordi de har hatt midlertidige stillinger. Gartnerløkka er en relativt ny barnehage med mange unge arbeidstakere, og det er ikke uvanlig at vi har noe høyere turnover i nye barnehager kontra eldre barnehager», skriver han.

Mens foreldrene skriver at det har vært dårlig håndtering uten rom for spørsmål eller dialog, opplyser Espiras Jens Schei Hansen at foreldrene er representert gjennom barnehagens samarbeidsutvalg, som skal ha møte denne uka.

«Referat fra dette møtet vil selvsagt bli distribuert til alle foreldre. Og selvsagt er styrer og regionsjef klare til å svare på konkrete spørsmål», skriver han og opplyser at det også vil avholdes et foreldremøte.

Ifølge Hansen fokuserer barnehagen nå i første rekke på å ansette nye medarbeidere som erstatning for de som av ulike grunner har sagt opp.

«Denne prosessen er de kommet langt med, og vi er helt sikre på at nye, godt kvalifiserte medarbeidere vil være på plass etterhvert som oppsigelsestiden går ut for de som skal slutte. Det viktige for oss er at denne barnehagen, som våre andre barnehager til en hver tid skal levere et godt barnehagetilbud til barn og foreldre i tråd med det lovverket vi er underlagt, og i tråd med Espiras egne satsinger på kvalitet i barnehagen», skriver han til Dagbladet.

«Fantastiske år»

Den avgående styrerens melding til foreldrene - og til Dagbladet - kaster ikke mye lys over bakgrunnen for hennes avgang.

«Til deres orientering så har jeg sagt opp stillingen som styrer i Espira Gartnerløkka. Det er en beslutning som har vært vanskelig å ta, men det ble altså slik», skrev hun nylig til foreldrene. Hun la til at det har vært «tre fantastiske og spennende år».

«Ingen kommentar», skriver hun til Dagbladet.

SLAGET: En av valgkampens store saker blir kampen om de kommunale tjenestene innen barnehage og eldreomsorg. På Ullern i Oslo driver private Norlandia fram til 1. juni. Det beste de kan håpe på er et nytt år. Video: Jørgen Gilbrant / Dagbladet Vis mer