Førerkortnekt etter henlagt rus-sak: - Overkjørt

Den 29 år gamle mannen hadde spor av cannabis-virkestoffet THC i blodet da han ble stoppet i trafikkontroll, men var ifølge legen ikke ruspåvirket. Likevel fikk han avslag på søknaden om å få tilbake førerkortet.

ISOLERT: Mannen beskriver det som en stor belastning å leve uten førerkort, som han blant annet trenger for å følge opp sønnen sin. Foto: Kristian Ridder-Nielsen
ISOLERT: Mannen beskriver det som en stor belastning å leve uten førerkort, som han blant annet trenger for å følge opp sønnen sin. Foto: Kristian Ridder-Nielsen Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

29-åringen var 15. mars i år på vei hjem etter å ha spilt en kamp da han ble stoppet i en tilfeldig politikontroll.

Politibetjenten oppfattet ham som «tydelig nervøs ved at han hadde høy puls og ikke klarte å sitte stille». I tillegg avdekket de at han kjørte uten gyldig førerkort.

Spyttprøven slo ikke ut på ulovlige rusmidler, men ifølge betjenten ga tegn og symptom-testen «utslag på store pupiller, rødsprengte øyer, 96 i puls, manglende evne til å se i kryss og nystagmus».

Bærum legevakt konkluderte imidlertid med at mannen ikke var ruspåvirket.

Foto: Skjermdump legeundersøkelse
Foto: Skjermdump legeundersøkelse Vis mer

Samtidig viste blodprøvene spor av THC - virkestoffet i det ulovlige rusmiddelet cannabis. Verdiene var lavere enn den nedre straffbarhetsgrensen i vegtrafikkloven.

Mannen ble anmeldt både for kjøring uten gyldig førerkort, og for kjøring i ruspåvirket tilstand. Begge sakene ble henlagt.

I juni søkte mannen om å få tilbake førerkortet, som han ble fratatt etter å ha kjørt for fort ett år tidligere. Søknaden ble avslått av politiet, som mener at han ikke tilfredsstiller vegtrafikklovens krav til vandel.

De viste til Politidirektoratets rundskriv fra 2017, som sier at ett enkelt tilfelle med bruk av narkotika bør medføre nektelse av erverv av førerrett i ett år - uavhengig av om personen er ilagt straff for forholdet.

INNDRATT: 29-åringen må trolig belage seg på å vente i mange måneder før Politidirektoratet har ferdigbehandlet klagen hans på avslaget om gjenerverv av førerretten. Foto: Kristian Ridder-Nielsen
INNDRATT: 29-åringen må trolig belage seg på å vente i mange måneder før Politidirektoratet har ferdigbehandlet klagen hans på avslaget om gjenerverv av førerretten. Foto: Kristian Ridder-Nielsen Vis mer

Advokat: - Utdaterte retningslinjer

Høsten 2021 konkluderte Høyesterett med at bruk av cannabis i små mengder inntil tre ganger per måned ikke alene er tilstrekkelig til å underbygge at brukeren «ikke er edruelig» i vegtrafikklovens forstand.

29-åringen og hans advokat, Arild Almklov, mener politiet skulle ha forholdt seg til høyesterettsdommen.

- Det er Høyesterett som avgjør hvordan man tolker reglene her i landet. Dermed forholder politiet seg til utdaterte retningslinjer, sier Almklov.

Sørøst politidistrikt mener høyesterettsdommen ikke er relevant for denne saken, les hvorfor lenger ned i artikkelen.

- Veldig isolert

Mannen forteller at han ved enkelte anledninger har brukt CBD-olje mot hudproblemer. CBD er en substans som utvinnes fra cannabisplanten, og kan ifølge Legemiddelverket inneholde varierende mengde THC.

I en uttalelse til politiet skriver mannens psykolog at han framstår som pliktoppfyllende og pålitelig.

«Hans behandlingsbehov er ikke knyttet til rusmisbruk, og min vurdering på bakgrunn av dette er at sertfikatet vil bidra til bedring av hans psykiske helse», står det blant annet i uttalelsen.

29-åringen står fast ved at han ikke har et rusproblem, og har klaget til Politidirektoratet. Det kan ta opp til ti måneder før han får et svar.

- Det påvirker min psykiske helse svært negativt at jeg må gå så lang tid uten førerkort. Jeg har blitt veldig isolert, er forhindret fra å følge opp sønnen min og dra på timene mine i DPS (distriktspsykiatrisk senter, journ.anm.).

CBD-OLJE: Dette er oljen mannen forteller at han har brukt mot hudproblemer, som ifølge Statens legemiddelverk kan inneholde spor av THC - virkestoffet i cannabis. Foto: Kristian Ridder-Nielsen
CBD-OLJE: Dette er oljen mannen forteller at han har brukt mot hudproblemer, som ifølge Statens legemiddelverk kan inneholde spor av THC - virkestoffet i cannabis. Foto: Kristian Ridder-Nielsen Vis mer

- Du ble tatt i fartskontroll i fjor og kjørte uten gyldig førerkort da du ble stoppet, kan du forstå at det framstår som at du har dårlig dømmekraft?

- Ja, jeg er fullt klar over at jeg begikk et lovbrudd, men jeg søker ikke sympati. Jeg ønsker å legge press på politiet fordi de begår en stor feil og omgår rettsstatsprinsippene, sier han, og tilføyer at han aldri har kjørt uten gyldig førerkort med sønnen i bilen.

Advokat: Kan ikke lage egen regel

I sitt svar på klagen skriver Sør-Øst politidistrikt at høyesterettsdommen ikke er relevant for mannens sak, fordi den handler om edruelighetskravet i vegtrafikkloven.

De mener derimot at 29-åringen ikke oppfyller lovens krav til vandel.

Bakvendt argumentasjon, mener advokat Almklov.

- Når Høyesterett har satt en grense for bruk opp mot hyppighet, kan ikke politiet ha en egen regel som sier at ett tilfelle av bruk bryter med kravene til vandel, sier han.

29-åringen har søkt om prioritert klagebehandling i politidirektoratet, men har fått avslag.

- Jeg føler meg overkjørt av et system til de grader at jeg ikke ser noen annen mulighet enn å ta kontakt med pressen. Dersom jeg hadde lagt fram dette for retten, er jeg sikker på at vedtaket ville ha blitt omgjort, men det kan jeg ikke før det foreligger et eventuelt avslag fra Politidirektoratet.

Politiet: Mye høyere terskel

Det er to forskjellige vurderingsgrunnlag for tilbakekall og gjenerverv av førerkort, forklarer politiinspektør ved enhet for forvaltning i Sør-Øst politidistrikt, Toril Sorte.

Hun ønsker ikke å kommentere den konkrete saken, og uttaler seg på generelt grunnlag.

Sorte peker på at høyesterettsdommen handlet om tilbakekall av førerett, og derfor ikke er relevant for denne avgjørelsen. I saker om gjenerverv forholder de seg til Politidirektoratets rundskriv fra 2017.

- Terskelen for å tilbakekalle et førerkort er mye høyere. Når noen søker om å få tilbake førerkortet, skal det mindre til for å avslå. Det skal mer til for å ta fra noen en gode eller en rettighet, enn å gi det tilbake etter en straffbar handling. Da har du allerede begått en straffbar handling, og du må under inndragningstiden vise at du er skikket til å få det tilbake.

Skikkethetsvurdering

- Så den nye straffbare handlingen trenger ikke å være knyttet til bilkjøring?

- Det er en skikkethetsvurdering som blir gjort. Hvis du av ulike årsaker ikke er ansett til å være skikket til å inneha førerkort, så skal du ikke ha det, svarer politiinspektøren.

Det kan være helsemessige årsaker – fysisk eller psykisk, og edruelighet.

- Det er for eksempel mange som ikke får igjen førerkort på grunn av helse, da de ikke anses skikket til å være fører av kjøretøy. Det trenger derfor ikke nødvendigvis være knyttet til en tidligere handling i trafikken.

BLE STOPPET: Politiet grep inn da Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk avholdt en aksjon utenfor politihuset på Grønland i Oslo. Foto: Twitter Vis mer

Politidirektoratet: Retningslinjene revideres

Politidirektoratet svarer at de ikke har anledning til å kommentere enkeltsaker som er til behandling.

De uttaler seg derfor også på generelt grunnlag.

- Det er beklagelig når slike saker tar tid, og vi har forståelse for at det kan være belastende å vente på svar, sier seksjonsleder Liv Aasberg Corneliussen i et skriftlig svar.

Hun viser til at politiets retningslinjer er under revisjon.

Helhetlig vurdering

Seksjonslederen forklarer at politiet skal gjøre konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle av om en persons rusmiddelbruk kan utgjøre en risiko i trafikken.

- Det betyr at utfallet i slike saker skal bygge på en helhetlig vurdering sett opp mot den enkelte sak. Dette er gjeldende praksis i dag, og noe som vil tydeliggjøres i de reviderte retningslinjene.

Aasberg Corneliussen sier videre at de har forståelse for at slike saker kan virke strengt overfor enkeltpersoner.

- Samtidig vil hensynet til trafikksikkerheten fortsatt være viktig for å forebygge ulykker som følge av kjøring i ruspåvirket tilstand.

Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer