Foreslår 14 dagers fravær uten sykemelding

Offentlige legers landsforening ønsker at folk skal kunne være hjemme inntil 14 dager uten sykemelding. Da vil leger kunne bruke sin hardt pressende tid til viktigere ting enn å skrive sykemelding til folk som må være borte fra arbeidet mer enn tre dager.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Offentlige legers landsforening vil fremme dette forslaget for sentralstyret i Den norske lægeforening. President i Den norske lægeforening, Hans Petter Aarseth, sier at dette forslaget kan ha noe for seg.

- Det er regnet ut at det kan være 300 legeårsverk som brukes til å skrive ut sykemeldinger til folk, sier Aarseth til NTB.

Ingen beregninger

Ifølge landsforeningen blir det skrevet ut 1,2 millioner førstegangssykemeldinger i året. Det utgjør 10 prosent av alle konsultasjoner, skriver Dagbladet.

I dag må du ha sykemelding dersom du er borte fra arbeidet mer enn tre dager. Det er ikke blitt gjort noen beregninger på hva man kan spare ved å utvide perioden fra tre til 14 dager.

- Bortkastet ressurser

Aarseth sier at andre land har gode erfaringer med å forlenge sykeperioden før man må ha legeerklæring.

- I Danmark har de et enklere system, og folk blir ikke mer borte av den grunn. Folk tar ansvar og utnytter ikke en slik ordning. Det synes ikke som om kontrollfunksjonen som man kunne tenke seg at tredagersfristen kunne ha er nødvendig. Da er det bortkastet bruk av ressurser, sier Aarseth.

I Danmark blir ikke legen koplet inn før etter fire ukers sykdom, og i Sverige varer egenmeldingen i en uke uten at fraværet blir større, ifølge leder i Offentlige legers landsforening, Arne Johannesen.

Tall fra landsforeningen viser at 800.000 av dem som blir sykemeldt er tilbake på jobb innen de 14 dagene arbeidsgiver betaler for fraværet.

Johannesen mener at med en 14 dagers egenmelding periode vil legene få frigjort mye tid til dem som virkelig trenger hjelp og utredning.

- Det kan være at vi foreslår en prøveordning i et par fylker over noen år for å se hvordan det vil fungere, sier Aarseth til NTB.

- Galt signal

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er imot forslaget fra Offentlige legers landsforening. De frykter at en økning av antall egenmeldingsdager vil føre til at sykefraværet vil gå ytterligere opp.

- Det er et galt signal å komme med i en periode hvor sykefraværet stiger så sterkt som det har gjort de siste årene. For NHO er det uaktuelt å akseptere en utvidelse av egenmeldingsperioden, sier avdelingsdirektør Helge Fredriksen i NHO.