Foreslår å kutte hæren med 160.000 mann

En reduksjon av hæren fra 180.000 til 15.000 mann er et av forslagene i Stortingsproposisjon om Forsvarets framtid, skriver Nordlys. Proposisjonen er stemplet fortrolig og skal legges fram 16. februar.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge har i dag 13 brigader, som tilsvarer en mobiliseringshær på 180.000 soldater. Styrken er foreslått redusert til to-tre brigader, eller rundt 15.000 mann, ifølge avisen.

Proposisjonen, som foreløpig bare er et utkast, er utarbeidet av Forsvarsdepartementet på grunnlag av Forsvarsstudie 2000 og konklusjonene fra av Forsvarspolitisk utvalg.

Allmenn verneplikt skal opprettholdes, men i praksis vil bare noen få bli kalt inn til tjeneste.

Yrkessoldater

Forsvarsdepartementet, ledet av Bjørn Tore Godal, foreslår også å opprette en utrykningsstyrke i Hæren, der halvparten skal være yrkessoldater som har vervet seg for tre år.

I så fall blir det første gang Norge får profesjonelle soldater til internasjonale oppdrag. Styrken skal være på rundt 700 mann, hvorav inntil 350 skal ha tre års vervingskontrakt, skriver Dagens Næringsliv.

I utkastet til Stortingsproposisjon foreslår Godal en betydelig satsing på internasjonale oppdrag, noe som etter alt å dømme vil skape stor debatt.

- Fortsatt MTB-er

Regjeringen går inn for å opprettholde MTB-våpenet og bygge en ny serie båter, skriver Fedrelandsvennen.

Forsvarssjef Sigurd Frisvold foreslo i Forsvarsstudie 2000 at MTB-våpenet skulle legges ned, mens Sikkerhetspolitisk utvalg har gått inn for en fornyelse av MTB-flåten. Begge innstillingene inngår i grunnlaget for langtidsproposisjonen om forsvarsomleggingen som blir lagt fram 16. februar.

Avgjørelsen om å opprettholde MTB-våpenet ble ifølge avisen tatt på et møte der statsminister Jens Stoltenberg, utenriksminister Thorbjørn Jagland, forsvarsminister Bjørn Tore Godal, næringsminister Grete Knudsen, LO-leder Yngve Hågensen og leder i Fellesforbundet, Kjell Bjørndalen var til stede. Pengene som er nødvendig for å bygge MTB-ene må etter alt å dømme hentes fra andre budsjetter enn forsvarsbudsjettet.

Avgjørelsen sikrer ifølge Fedrelandsvennen 200 arbeidsplasser ved verftet Umoe Mandal.

(NTB)