Foreslår betaling ved universitetene

Flertallet i en komité som har utredet ny lov for høyere utdanning åpner for egenbetaling fra studentene. Mindretallet vil lovfeste dagens ordning, skriver Dagsavisen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Utvalget har som mandat å lage en felles lov for privat og offentlig høyere utdanning, se på eierform for utdanningsinstitusjonene og vurdere egenbetaling fra studentene. Utvalget er delt i de viktigste spørsmålene.

Når det gjelder eierform, vil et flertall i utvalget gjøre de høyere utdanningsinstitusjonene om til selveiende stiftelser mens mindretallet vil opprettholde dagens modell med staten som eier.

Flertallet ønsker også endring i den daglige ledelsen ved at det ansettes en øverste leder til erstatning for dagens modell med en rektor og en administrativ leder.

Rolf Reikvam (SV), leder av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, karakteriserer forslaget om egenbetaling som den mest ekstreme form for privatisering og avpolitisering av universiteter og høyskoler.

- Det er dramatisk dersom utdanningsminister Kristin Clemet velger å legge et slikt forslag fram for Stortinget, sier Reikvam.

NTB