Foreslår register over sexdømte

Anonyme sedelighetsdømte kan få enklere tilgang på barn, mener Kripos.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Datatilsynet derimot er kritisk til et forslag fra Kripos om et nasjonalt register over alle som er domfelt for seksuelle overgrep.

- Vi har som klart prinsipp i vårt samfunn at når man har sonet, så har man gjort opp for seg. Det er en hårfin balanse mellom det å ha et liv etter soning, og å beskytte samfunnet mot nye overgrep, sier fungerende avdelingsdirektør i juridisk avdeling hos Datatilsynet, Hanne Gulbrandsen, til Klassekampen.
 

De spør hva som vil være hensikten med et slikt register, all den tid sedelighetsdømte allerede vil være i registeret over straffesaker.

I en ny rapport skriver Kripos at sedelighetsdømte kan få enklere tilgang på barn på nye steder hvor vedkommende er anonym eller ikke kjent.

Dette kan tilsi en registrering og tettere oppfølging, mener Kripos, som ønsker å innhente informasjon fra andre land som allerede har slike registre.

Forslaget blir reist i Kripos sitt svar på en rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg som har sett på tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, ifølge avisa.

NTB