Foreslår «Texas»-domstol for mishandlere

Minst 10 000 menn mishandler hvert år sin samboer, kone eller kjæreste. Et fåtall kvinner anmelder volden. En brøkdel av mishandlerne blir straffet. Under krisesentrenes jubileumskonferanse i går kom det flere forslag til hvordan volden kan stanses. Men advokatene rynker på nesa.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hvert år oppsøker over 5000 mishandlede kvinner krisesentrene i Norge.

Mørketallet er minst like høyt, ifølge sentrene selv.

Rundt femti prosent av alle kvinner som blir drept i Norge tas av dage av kjærester eller ektemenn. Som regel kom forvarslene til disse drapene mange år i forveien, i form av slag eller spark.

I fjor ble bare 161 mishandlere anmeldt i Norge.

- Gatevolden er ingenting mot volden som finner sted i hjemmet. Det er den typen overgrep som øker mest, sier politimester Ingelin Killengren i Oslo.
Hun mener det største problemet i mishandlingssaker er at kvinnene enten trekker anmeldelsen, eller mye vanligere: de anmelder aldri forholdet.

Egen domstol

- De aller fleste mishandlede kvinner vil ikke bli kvitt mannen sin. De vil sette en stopper for volden, sier dommer Bill White fra Texas i USA.
De siste fire årene har han deltatt i et prosjekt med egne domstoler for overgrep i hjemmet. Voldsutøverne blir vanligvis dømt til å legge bort voldsatferden sin i en to års prøveperiode.

Begår de ny vold i denne perioden, bærer det rett i fengsel i ett år - uten ny rettssak.

Hvis den domfelte slipper ut etter ett års fengsel og begår en ny voldshandling i løpet av prøveperioden på to år, kan han eller hun få fengsel i mye mer enn ett år, opplyser White.

- Overgriperne må selv betale for den terapien retten anbefaler dem, eller fengselsstraffen og en eventuell behandling til offeret.

- 70- 80 prosent av de overgriperne som fullfører terapi-programmene, vil aldri slå igjen, hevder White.

Tommelen ned

I går mottok han kraftig applaus fra konferansedeltakerne. Representanter fra ulike krisesentre var svært begeistret for Whites ideer.

- Dette er veldig interessant. Mange av dem som opplever vold i hjemmet, vil siden ende opp som voldsmenn selv. Stanser man mishandlingen tidlig, kan man unngå dette, tror leder av Frivillighetssentralen i Fredrikstad, Kate Hoel.

Men Whites ideer får ikke gehør hos norske advokater:

- Særdomstoler er ikke veien å gå. Vi må heller satse på å heve kompetansen for alle aktører i slike saker, hevder riksadvokat Tor Aksel Busch.

- Det vil ikke bli aktuelt å opprette spesialdomstoler for mishandlere. Men hensynet til offeret må bli større, sier advokat Ellen Moen.