FORHANDLER VIDERE: Det er snart to uker siden regjeringsforhandlingene startet på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland. Ennå er ikke samtalene sluttført. Foto: Lars Eivind Bones/Dagbladet
FORHANDLER VIDERE: Det er snart to uker siden regjeringsforhandlingene startet på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland. Ennå er ikke samtalene sluttført. Foto: Lars Eivind Bones/DagbladetVis mer

Forhandler videre om de store stridssakene

Regjeringsforhandlingene er i innspurten, men de største stridssakene er ennå ikke ryddet av veien. Det kan ta flere dager før en avtale legges fram.

Regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre har forhandlet med KrF siden 2. januar. Forhandlerne hadde et håp om å legge fram en regjeringsplattform for godkjenning i partiene søndag, men allerede torsdag kunne Dagbladet melde at denne interne fristen så ut til å ryke.

LANGE MØTER: Her er forhandlingsdelegasjonene samlet ved oppstart. Foto: Lars Eivind Bones /Dagbladet
LANGE MØTER: Her er forhandlingsdelegasjonene samlet ved oppstart. Foto: Lars Eivind Bones /Dagbladet Vis mer

I stedet ble partienes besluttende organer bedt om å holde seg i beredskap for møter mandag, men nå utelukkes også dette. Etter det Dagbladet får opplyst vil en avtale tidligst kunne bli lagt fram tirsdag, men det kan også bli onsdag eller enda senere ut i neste uke.

Det var NRK som søndag først slo fast at de planlagte partimøtene på mandag var blitt utsatt.

Mye gjenstår

KrFs forhandlingsdelegasjon fikk lørdag ettermiddag besøk av partiets såkalte referansegruppe, som blant annet består av partileder Knut Arild Hareide og parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan.

KrF-delegasjonen som forhandler på vegne av partiet med nestleder Kjell Ingolf Ropstad i front, bruker denne referansegruppa til å avklare viktige spørsmål og orientere seg om hvor langt man kan gå i kompromisser med de øvrige partiene.

Etter det Dagbladet erfarer ble det lørdag åpenbart for referansegruppa at forhandlingene langt ifra er sluttført. En rekke av de mest omtalte stridssakene, som abort og bioteknologi, innvandringspolitikk og klimatiltak er ennå ikke ryddet av veien. Også når det gjelder inndekning for mange av satsingene som de ulike partiene ønsker å ha på plass, er det mye som gjenstår. Det samme skal gjelde for spørsmålet om oljeindustriens rammebetingelser samt skatte- og avgiftsopplegget.

Dynamikken i slike forhandlinger innebærer at spørsmål som tidligere lot til å være avklart, kan dukke opp igjen senere. Det er derfor vi sier at ingenting er klart før alt er klart, får Dagbladet opplyst fra en sentralt plassert kilde.

Usikkert utfall

Samtalene om partienes prioriteringer og uenigheter fra de innledende, sonderingssamtalene før jul, ligger til grunn når delegasjonene nå går gjennom saksområde for saksområde for å finne formuleringer de kan stå sammen om.

Dersom regjeringsforhandlingene ender i en avtale, slik alt tyder på, gjenstår det at de fire partiene gir hver sitt godkjentstempel.

I Høyre, KrF og Venstre er det stortingsgruppene som har det siste ordet, mens landsstyrene er rådgivende. I Frp er det landsstyret som skal vende tommelen opp eller ned. Spenningen er først og fremst knyttet til hva partiorganene til Frp og KrF sier.

Formelt er det stortingsgruppa til KrF som etter prosedyrene har det endelige ordet, men rådet som landsstyret gir, vil bli tillagt stor vekt. Spørsmålet er rett og slett hvor entydig rådet blir. Enkelte tror marginene vil være så små at det kan bli foretatt en prøvevotering før den endelige avklaringen skal gis.

- Jeg kan ikke tenke meg at det blir et enstemmig landsstyre. Mange er jo imot hele regjeringsprosjektet, sa en KrF-kilde til Dagbladet fredag.

I Frp er det også en gruppe som har raslet med sablene om de ikke får nok gjennomslag på innvandringsfeltet.

Forankring

Som Dagbladet tidligere har skrevet, legges det vinn på å forankre regjeringsplattformen så godt som mulig i partiene på forhånd - ikke minst er dette tilfelle i Frp.

Som kjent var forhandlingene om statsbudsjettet i høst nær ved å havarere i Frps stortingsgruppe. Avtalen ble vedtatt med usle tre stemmers overvekt. Dels for å unngå en slik runde, har mange av partiets mest frittalende representanter blitt invitert til samtaler på Hadeland.

Partinestor Carl I. Hagen, som tidligere i uka langet ut mot KrF-leder Knut Arild Hareide og anklaget ham for å undergrave forhandlingene, er blant dem. Han har påpekt overfor Aftenposten at forskjellen er betydelig fra fjorårets forhandlinger på Jeløya, noe innvandringspolitisk talsperson Jon Engen-Helgheim også har slått fast overfor Dagbladet.

- Det er mer involvering og en bedre prosess enn i fjor, sier Helgheim.

Statsrådskabal

I et intervju med Dagbladet tidligere i uka poengterte statsminister Erna Solberg at en avtale ikke er klar selv om forhandlerne på Hadeland skulle bli enige.

- Det er litt ulike organer i de ulike partiene som avgjør. Vi er ikke ferdige med en avtale før den har vært igjennom denne godkjenningsprosessen. Det er først da vi har en avtale, sa hun.

Etter at en avtale er lagt fram og forutsatt at de fire partiene godkjenner den, vil landet få den første borgerlige flertallsregjeringen siden Kåre Willoch var statsminister.

- Da gjenstår de andre små tingene, som å putte folk i riktig departement, sa Solberg til Dagbladet.

- Tre statsråder til KrF

Det er statsministeren som godkjenner sine statsråder, men i praksis er det opp til det enkelte parti å velge sine ministere. Spørsmålet om hvem som får ansvaret for å gjøre dette i KrF, har ingen til nå kunnet svare Dagbladet på.

Uansett blir det neppe Knut Arild Hareide selv, for han har sagt at han vil gå av som partileder straks en regjeringserklæring er godkjent. Første nestleder Olaug Bollestad vil da etter partiets vedtekter bli konstituert som ny leder, men det er andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad som er storfavoritt til å overta på permanent basis.

Tipset når det gjelder statsrådsfordeling går i øyeblikket ut på at KrF vil få tre statsråder, som Venstre har i dag. For å få til dette venter flere at Høyre og Frp oppgir en ministerpost hver, samtidig som det opprettes en ny statsrådspost i tillegg.