Forkaster anken for Catwalk-drapet

Høyesterett har forkastet anken fra mannen som ble dømt til ti års fengsel for drapet på Kristoffer Inderberg Bastiansen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Domfelte anket først dommen på ti års fengsel fra Oslo tingrett til Borgarting lagmannsrett. Anken førte ikke fram. 30. juni i år ble han idømt samme straff som i tingretten. Domfelte anket deretter lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjaldt straffeutmålingen.

Høyesterett forkastet tirsdag denne anken, og trakk samtidig fra 662 dager for tiden domfelte satt i varetekt.

Stukket seks ganger

19-åringen Kristoffer Inderberg Bastiansen ble drept med kniv under en slåsskamp i gaten på utsiden av diskoteket Catwalk i Oslo 20. januar i fjor. Han ble stukket seks ganger, men bare ett av stikkene, som traff hovedpulsåren i bukhulen, var dødelig. Den utpekte 20-åringen ble tiltalt for forsettlig drap.

Domfelte mener at han er uskyldig dømt. Han anket til lagmannsretten fordi han mente at bevisbedømmelsen var feil.

I dommen fra tingretten 21. februar i år pekes det spesielt på at stadig flere bærer våpen på gaten, og at dette oftere får fatale konsekvenser. Av allmennpreventive grunner mente dommerne det var viktig å reagere hardt på denne typen vold og drap.

«Meningsløst og rått»

Høyesterett peker i sin begrunnelse for forkastelse av anken på at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt mot drap av denne karakter. Høyesterett karakteriserer saken som et «meningsløst og rått knivdrap».

I dommen fra tingretten ble 20-åringen dømt til å betale 120.000 kroner i oppreisning til hver av drapsofferets foreldre, i tillegg til gravferdsutgifter på 45.000 kroner. Det totale oppreisnings- og erstatningsansvaret er på nærmere 800.000 kroner.

NTB