- Forklar deg, sosialminister

Oslo-biskop Gunnar Stålsett er overrasket over sosialminister Guri Ingebrigtsen. - Det er bare de fattigste blant oss som blir fratatt barnetrygd og kontantstøtte. Millionærene i Holmenkollen får beholde dem, sier han, og ber Ingebrigtsen forklare seg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Biskop Gunnar Stålsett har reagert med stor forbauselse over måten sosialminister Guri Ingebrigtsen har uttalt seg på i spørsmålet om fratrekk av barnetrygden for sosialhjelpsmottakere.

- Her står vi overfor et skjult fattigdomsproblem, ikke et rusproblem. Det må være en utfordring for regjeringen å ikke svikte de svakeste, sier han.

Blir galt

Påstanden om at «svært mange sosialhjelpsmottakere er narkomane» ryster biskop Stålsett.

- Jeg reagerte med stor forskrekkelse over måten hun uttalte seg på. Mange sosialhjelpsmottakere er enslige mødre som kjemper for å beskytte barna sine mot konsekvensene av fattigdom. Når disse puttes i kategori med narkomane, blir det helt galt.

Ifølge forskning har bare ti prosent av sosialhjelpsmottakerne et rusproblem. Stålsett mener likevel at det er galt å bruke et rusargument for å forsvare at en gruppe ikke får motta universelle goder.

- Også narkomane har rett til et liv. Samfunnet må ikke ta bort den hjelpen vi kan gi.

Varmt hjerte

Sosialhjelpen er, ifølge sosialminister Ingebrigtsen, ment å være en korttidsløsning og må derfor ikke være på et nivå der det lønner seg å få sosialhjelp framfor å jobbe.

- Hun sier det er midlertidig knipetakhjelp, men her må vi forholde oss til realitetene. Mange prøver å få jobb uten å lykkes, eller klarer ikke av helsemessige årsaker. Nesten 40 prosent trenger hjelp over tid, sier Stålsett.

Han er lite glad for innstramningen i barnetrygden for denne gruppen stønadsmottakere.

- Å stramme inn denne nødhjelpsstøtten er dårlig politikk. Isteden bør de øke den. Satsene er i dag uakseptabelt lave.

Stålsett mener Ingebrigtsen bør forklare seg.

- Jeg er svært forbauset. Hun er jo et menneske med et varmt hjerte og beina på jorda, men i denne saken har hun et forklaringsproblem.

FORSKREKKET: Biskop Gunnar Stålsett.