Forklaringen om juleselskapet avgjør

Ble Kristin Kirkemo Haukeland (29) medskyldig i overlagt drap da hun var vitne til drapsplanleggingen under juleselskapet på Orderud gård i 1998? På fredag kan dommen mot henne oppheves.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Før jul avgjør Høyesterett om ettbarnsmoren får en ny sjanse til å få prøvd sin sak etter drapene på Orderud gård i pinsen 1999.

Landets øverste dommere kan velge å oppheve dommen fra Eidsivating lagmannsrett, og i så fall blir det en ny runde med jurydomstol for Kirkemo Haukeland. Eller Høyesterett kan forkaste anken. Da står dommen på 16 års fengsel fast.

Strid om medvirkning

Tonen var formell og finjusen knitret da Kristin Kirkemo Haukelands forsvarer, advokat Tor Kjærvik og Orderud-aktor, statsadvokat Jørn Maurud prosederte for en fullsatt sal i Høyesterett mandag.

Spørsmålet er om Kristin Kirkemo Haukeland gjorde seg så medskyldig da hun var vitne til drapsplanleggingen lille julaften 1998 at hun fortjener å bli dømt på samme grunnlag som de tre andre.

Forsvareren mener at retten brukte loven feil da Kirkemo Haukeland ble dømt for forsettlig medvirkning til trippeldrapene i kårboligen på Orderud gård, ikke uaktsomhet, slik hun selv har erkjent.

Førstestatsadvokaten mener at hun hadde plikt til å gripe inn, både da og senere:

- I månedsvis før de faktisk skjer, vet hun om drapene. Det er vanskelig å se at det ligger noe uaktsomt i dette, svarte førstestatsadvokat Maurud på Kjærviks krav om at dommen fra lagmannsretten må omgjøres fra overlagt til uaktsomt.

Angrep rettsbelæringen

I praksis er det lite trolig at Høyesterett velger å avsi ny dom for Kirkemo Haukeland. Dommerne ga klare signaler om at de ikke ville gå inn på vurderingene rundt skyldspørsmålet så lenge de ikke vet noe om hva juryen la vekt på fra bevisførselen i lagmannsretten.

Kjærvik konsentrerte da også sin prosedyre på den subsidiære påstanden om at dommen må settes til side på grunn av «feil, mangler og uklarheter» i lagmannens rettsbelæring før juryen gikk på bakrommet.

Han stoppet spesielt ved at lagmannen trakk inn uttrykket «bebreidelse», et uttrykk som tidligere har vært benyttet i forbindelse med uaktsomme handlinger.

- Det er uheldig at lagmannen bruker uttrykket bebreidelse når han snakker om forsett, sa Kjærvik.

Til dette repliserte Maurud at rettsbelæringen må leses i sammenheng med det som ellers skjedde under rettssaken.

- Forsvareren griper fatt i ytterpunkter når han angriper rettsbelæringen, mente Maurud.

Skulle tatt våpnene

Striden mellom forsvarer og aktor står om Kristin Kirkemo Haukeland begikk en overlagt handling da hun valgte å ikke gjøre noe for å hindre Orderud-drapene, selv om hun var vitne til den detaljerte planleggingen under juleselskapet.

Kjærvik mener at Kristin ikke trodde de andre ville gjøre alvor av planene, selv etter at hun hadde overlevert våpnene. Dermed hadde hun heller ingen plikt for å stanse drapene.

Aktor mener på sin side at unnlatelsen gjør henne like delaktig som de andre.

- Hun hadde en plikt til motvirke sitt bidrag til drapene, forklarte Maurud i Høyesterett. Han er av den oppfatning at Kirkemo Haukeland burde forlatt juleselskapet og tatt med skytevåpnene dersom hun skulle blitt frikjent for overlegg.

Svar fredag

De fem dommerne i Høyesterett med førstvoterende Trond Dolva i spissen vil ikke holde Kristin Kirkemo Haukeland på pinebenken gjennom julefeiringen, som hun må tilbringe på Bredtveit kvinnefengsel. Avgjørelsen kommer fredag.

På tilhørerbenkene satt blant andre Orderud-forsvarerne Cato Schiøtz, Johnny Veum og Frode Sulland og privatetterforsker Harald Olsen.

- Det er en gåte hvorfor denne saken kom gjennom, mens våre anker ble avvist. Jeg er ikke blitt noe klokere etter å ha hørt på dette, sa Frode Sulland til NTB.

(NTB-Peter Talos og Jon Even Andersen)

<B>SVARER FØR JUL:</B> Ankesaken til Kristin Kirkemo Haukeland startet i Høyesterett mandag. Den trippeldrapsdømte 29-åringen anket til Høyesterett fordi hun mente at Eidsivating lagmannsrett hadde anvendt loven feil. Kirkemo Haukeland ble dømt for forsettlig medvirkning til trippeldrapene i kårboligen på Orderud gård, og ikke for uaktsom medvirkning, slik Kirkemo Haukeland selv har erkjent. Rettens formann Trond Dolva og hans kolleger i Høysterett vil sansynligvis komme med en kjennelse før jul.