Fornebu - Norges Silicon Valley

MENLO PARK, (NTB): I Silicon Valley inngår man rett som det er IT-avtale i milliardklassen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sun Deck ligger midt i hjertet av Silicon Valley. Thomas Edisons gamle base er i dag adressen for verdens største konsentrasjon av «venture capital» - risikovillig oppstartskapital for IT-industrien.

Sand Hill Road er en av de viktigste grunnene til at Silicon Valley er blitt IT-industriens Mekka. Det er ikke nok å samle noen tusen nerder for å skape et dynamisk miljø for utvikling av informasjonsteknologi. Risikovillig kapital er også en av flere

forutsetninger.

Ingen i Silicon Valley er i tvil om at konsentrasjon av ressursene på ett sted er den eneste farbare veien inn i den gyldne IT-framtid.

Dynamikkens forutsetninger

- Der kan synes paradoksalt at en industri som langt på vei opphever betydningen av geografisk distanse likevel må ha fysisk nærhet for å kunne lykkes, men slik er det.

Silicon Valley er ikke primært et geografisk område, men en måte å gjøre business på. Den grensesprengende dynamikken har oppstått i kombinasjonen av flere faktorer:

Ledende universiteter og forskningsmiljøer, fri flyt av kvalifisert arbeidskraft, fri flyt av informasjon, rikelig tilgang på næringslokaler og tilstedeværelse av risikovillig kapital - alt samlet på ett sted.

Det finnes flere regionale IT-sentra i USA, men ingen av dem er i nærheten av Silicon Valleys dynamikk og tyngde, blant annet fordi ikke alle ingrediensene er på plass i gryten i stort nok monn.

Kannibalisme

Silicon Valley er et område som ikke er særlig presist definert geografisk, men dekker store deler av områdene rundt sørenden av San Francisco-bukten. Her holder mange store bedrifter i databransjen til, men det er i de stadig knoppskytende

småbedriftene mye av nyskapningen foregår.

- Ni av ti oppstartsbedrifter mislykkes på en eller annen måte. Men de får prøvd ut sine ideer, og hvis disse har livets rett i markedet, dukker de gjerne opp i andre sammenhenger. Arbeidskraften er ekstremt mobil i et slikt miljø, og i praksis er
det nesten umulig å hemmeligholde nye ideer særlig lenge. Silicon Valley har derfor tilnærmet fri flyt av informasjon, noe som har vist seg å være en stor styrke, sier Harley.

- Det at nye bedrifter mislykkes eller spises opp av andre i et rasende tempo kan man gjerne kalle kannibalisme, men kannibaliseringen er helt nødvendig - hvis du ikke kannibaliserer er du død, sier Brugard.

Tanken bak IT-Fornebu er at enkelte storbedrifter - som Telenors planlagte hovedkvarter - skal være det store eiketreet i et IT-miljø.