Fornuftig AFP-freding

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Ap innebærer at ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) blir fredet fram til 2007. Det innebærer at arbeidstakere som er omfattet av ordningen, og som ønsker å gå av med pensjon fra 62 års alder, kan gjøre det uten å lide et stort økonomisk tap. Det ville mange gjort dersom regjeringens foreslåtte innstramming hadde blitt vedtatt. Da ville det i praksis blitt umulig for bedrifter å gi en gavepensjon som kompensasjon for noe lavere pensjonsytelser.

Ordningen ble innført for å gi eldre arbeidstakere en verdig avgang fra yrkeslivet. Etter hvert som stadig større yrkesgrupper er omfattet, har ordningen endret karakter til å bli en mer generell mulighet til førtidspensjonering. Riktignok var AFP aldri ment som et instrument for nedbemanning. Når det likevel er blitt slik, er det fordi bedriftens og arbeidstakeres behov i mange tilfeller sammenfaller. Derfor har både arbeidsgivere og arbeidstakere protestert mot regjeringens foreslåtte innstramming.

Fornuften har heldigvis seiret, riktignok etter press og frykt for regjeringskrise. Men uansett politisk situasjon skulle det være unødvendig å torpedere en ordning som bygger på en avtale mellom staten og arbeidslivets parter, og som til overmål utløper i 2007. Enda mer utidig kan et slikt forslag ansees når det kommer samtidig som man venter på forslagene fra pensjonskommisjonen, som tar for seg hele det framtidige systemet for pensjonering. Etter lekkasjene å dømme vil det nye systemet romme muligheter for fleksibel pensjonering fra 62 år, slik at dette behovet ivaretas. Riktignok ligger det i kortene at det skal koste noe å fratre tidligere enn 67 år. Men det vil formodentlig også i framtida være adgang til å forhandle om en gavepensjon.

Det er antatt at den nye pensjonsreformen vil gjelde fra 2010, etter å ha gått gjennom de nødvendige politiske prosesser. Inntil da bør gjeldende regime bestå mer eller mindre urørt, slik at endringene ikke rammer vilkårlig noen få alderskull.