Fornuftig forslag

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Debatter om valgordningen har det med å ende i partitaktiske snurrepiperier, og vi har ingen illusjoner om at Inge Lønnings utspill om oppløsningsrett vil få en annen skjebne. Lønning har for så vidt bidratt til dette selv ved å ta utgangspunkt i dagens uryddige parlamentariske situasjon som argument for en reform. Kommentarene fra Løvebakken viser at alle tenker på seg og sitt, og få ser spørsmålet i et prinsipielt perspektiv.
  • Nå skal det ikke stikkes under stol at en slik endring i vår konstitusjon er lettere å begrunne i lys av en praktisk politisk situasjon enn som et prinsippspørsmål. Oppløsningsrett eller ikke handler ikke om mer eller mindre demokrati. Derimot handler det sannsynligvis om større evne og vilje til samarbeid, om politikernes evne til å håndtere parlamentarismens utfordringer, og kanskje også om flytting av litt makt fra Stortinget til regjeringen.
  • Oppløsningsrett hører på sett og vis til som innslag i det parlamentariske system, og Norge er blant få land som ikke har det. Den fungerer først og fremst som et middel til å løse opp parlamentariske knuter. Både Sverige og Danmark har oppløsningsrett i sin konstitusjon, og har ulike erfaringer med instituttet. I Sverige er det ikke tatt i bruk i det hele tatt, ikke engang i de åra da de måtte ty til loddtrekning for å fatte beslutninger. Det henger nok bl.a. sammen med at riksdagsperiodene har vært korte. Nå blir jo det forandret når også de får fireårsperioder. I Danmark, derimot, benyttes oppløsningsretten som et naturlig innslag i det politiske spillet.
  • I Danmark har instituttet antakelig bidratt til å tvinge partiene til samarbeid, både innenfor de tradisjonelle blokkene og over den store skillelinjen. I vårt land har vi egentlig aldri fått sving på koalisjonsbyggingen, til tross for at normaltilstanden i Stortinget har ligget til rette for det. Oppløsningsretten kan endre på dette. Vi tror ellers ikke retten vil bli misbrukt. Til det er det for dyrt å drive valgkamp i vår tid.