Fornuftig løsning

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Rettssaken om trippeldrapet i Sørum i pinsen 1999 er nå berammet til den første uka etter påske i år. Sorenskriveren i Sand utsatte den saken som forsvarer Frode Sulland skulle føre i samme tidsrom. Alt i alt innebar det en mindre belastning enn en lengre utsettelse av Orderud-saken.
  • I den nye straffeprosessloven er det åpnet for at herredsretten kan styrkes med en ekstra fagdommer i slike saker som tidligere gikk direkte for lagmannsrett. Trippeldrapssaken er en slik sak. Den fyller til overmål de kriteriene som lovene stiller opp for å styrke retten. Saken er berammet til å ta lang tid, omfatter flere straffbare forhold og har mange tiltalte. Riksadvokatens tiltaleinstruks viser også at saken byr på et komplisert faktum og komplisert juss, siden de tiltalte ikke direkte er utpekt som gjerningspersoner. Avgjørelsen er opp til sorenskriver Våpenstad, og vi mener han bør følge lovens anbefaling og styrke herredsretten.