Fornuftig mindretall

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Sjelden er et forslag fra et offentlig utvalg blitt avvist så raskt og med så stor styrke som legeforsikringsutvalget er blitt møtt med. Allerede nå kan vi slå fast at det ikke blir aktuelt å oppgi resultatet av en gentest når vi tegner forsikring, slik flertallet i utvalget har gått inn for. Forslaget er avvist av samtlige partier på Stortinget, og det i meget krasse ordelag. I tillegg mener Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon at forslaget er en krigserklæring.
  • Det forbauser oss at utvalgsflertallet med jusprofessor Erik Røsæg i spissen ikke ser den prinsipielle forskjellen mellom vanlige helseopplysninger og resultatet av en gentest. Gener er noe vi er født med, og informasjon om muligheten for å utvikle en genetisk betinget sykdom en gang i framtida, tilhører bare oss selv. Det ville føre helt galt av sted om noen skulle bli nektet eller få vesentlig dyrere forsikring på et slik grunnlag. Dessuten blir viktige personvernhensyn satt på spill fordi dagens gentester er så omfattende.
  • Men Røsæg-utvalgets innstilling inneholder mer sprengstoff, og heldigvis finnes det et mindretall som konsekvent nekter å operere som forsikringsselskapenes forlengede arm. Dette mindretallet vil ikke at selskapene skal kunne stille spørsmål til kundene som er helt i ytterkanten av deres forsikringsmessige forhold. Det gjelder for eksempel aborter og sterilitet, ja, penisforlengelser og silikonbryster også. Personvernet må veie tyngst.
  • Imidlertid har hele utvalget samlet seg om å oppheve forsikringsselskapenes adgang til avtaler med bestemte leger som skal undersøke kundenes skader og dermed avgjøre kravet om erstatning. I stedet skal det opprettes et nøytralt organ som skal vurdere skadene. Det er på tide at vi får en endret praksis på dette feltet. Regjeringen bør ta dette punktet ut av innstillingen og fremme det for Stortinget som enkeltsak så raskt som mulig. Dagens ordning er forkastelig, og det står heldigvis et samlet utvalg bak.