Fornuftig utflytting

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringens beslutning om å flytte åtte av totalt førti statlige tilsyn ut av Oslo er fornuftig. Det vil tilføre åtte andre byer arbeidsplasser og kompetanse, og gi ringvirkninger for næringsliv og annen virksomhet i distriktene. Det vil dessuten spre makt og myndighetsutøvelse fra Oslo-gryta. Dette er en type distriktspolitikk som har bred støtte i Stortinget. Symbolsk er virkningen stor.

At dette smerter for de ansatte som har familie og bolig i hovedstaden, er forståelig. Like forståelig er det at byrådslederen i Oslo, Erling Lae, går kraftig ut mot regjeringens forslag. Tap av 900 statlige arbeidsplasser er mye i en by som for tida sliter med den høyeste arbeidsledigheten i landet. Et annet tungtveiende argument mot regjeringens beslutning er at flytting av tilsynene vil rive opp godt innarbeidede arbeidsmiljøer og, i hvert fall midlertidig, kunne svekke tilsynenes kompetanse, med de skadevirkningene det kan medføre.

Likevel veier argumentene for en utflytting mer. De ansatte har valget mellom å flytte med eller søke seg annet arbeid. For mange vil dette fortone seg som et valg mellom to onder. Men trøsten får være at det ikke finnes et større arbeidsmarked i Norge enn det Oslo og omegn representerer. Oslo kommune mister mange stillinger, men bare et fåtall skattebetalere. Hva kompetansen angår, er tilsynenes nye adresse valgt med omhu. De forskjellige byene har miljøer med beslektet kompetanse til den de ulike tilsynene har. Luftfartstilsynet skal legges til luftfartsbyen Bodø, Petroleumstilsynet til oljebyen Stavanger, Konkurransetilsynet til handelsbyen Bergen etc. For å motvirke at de utflyttede tilsynene blir helt ribbet for nøkkelkompetanse de første åra skal det dessuten lokkes med bonuser i ei overgangstid.

Totaleffekten vil derfor trolig være positiv for de fleste involverte. Oslo vil bli avlastet for noe press i arbeids- og boligmarkedet. De nye tilsynsbyene får arbeidsplasser og en viktig vitamininnsprøyting. Flytteprosessen skal dessuten skje over en treårsperiode. Når protestene har lagt seg, vil det derfor jenke seg til.