Forsikringsselskapene skylder uførepensjonister en halv milliard

Hvis ikke Høyesterett er uenig i seks tidligere dommer og en rekke nemndsavgjørelser.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) 12. november i år falt en dom i Borgarting lagmannsrett som kan bli dyr for forsikringsbransjen. Forsikringsselskapene håper nå at Høyesterett vil vurdere saken, som kan komme til å koste bransjen over 500 millioner kroner.

Uførepensjonister rammet av «skjult» klausul

Gjensidige Forsikring ble dømt til å betale en 70 år gammel tidligere bakkeansatt i SAS 73 493 kroner i forsikringspenger som selskapet helt siden 2002 har hevdet at han ikke har krav på.

SAS tegnet en personalforsikring for sine ansatte, som innebærer utbetaling hvis man blir ufør.

Gjensidige har imidlertid, i likhet med andre forsikringsselskaper, en klausul som sier at forsikringen bortfaller hvis man blir syk og faller ut av jobb i løpet av de to første årene i avtaleperioden. Dette hvis sykdommen kan relateres til plager den ansatte tidligere har slitt med.

Tvisten står om denne helseklausulen må tas inn i selve forsikringsbeviset, dersom den skal kunne gjøres gjeldende.

Fem ganger har dette spørsmålet vært prøvet i tingretten. Hver gang har retten sagt at forsikringsselskapet må betale ut fordi det ikke er tilstrekkelig å vise til at denne klausulen ligger i forsikringsvilkårene.

I dag har alle forsikringsselskapene tatt denne klausulen inn i selve forsikringsbeviset, men bransjen frykter nå at de må gjøre opp for en mengde tidligere avslag.

500 MILL.: Hvis ikke Høyesterett forbarmer seg over forsikringsselskapene, må de betale uførepensjonister en halv milliard kroner. Foto: BJØRN LANGSEM
500 MILL.: Hvis ikke Høyesterett forbarmer seg over forsikringsselskapene, må de betale uførepensjonister en halv milliard kroner. Foto: BJØRN LANGSEM Vis mer

- Risiko på over 400 mill.

Nå har Gjensidige anket dommen fra Borgarting lagmannsrett til Høyesterett. De håper at landets øverste domstol vil hjelpe dem med å bli kvitt regninga.

«Gjensidige Forsikring har en risiko på over 100 millioner kroner ved at dommen blir stående. Gjensidige Forsikring har fått tilbakemelding fra TrygVesta, If Skadeforsikring og Storebrand om at de har like stor risiko som Gjensidige Forsikring. Det vil si at forsikringsbransjen til sammen har en kjent risiko på over 400 millioner pluss renter hvis lagmannsrettens dom blir rettskraftig,» heter det i ankeskrivet.

I klartekst betyr dette at forsikringsbransjen kan få en regning på over en halv milliard kroner, for å ha nektet uførepensjonister forsikringsutbetaling.

De mange gamle sakene betyr enorme rentesummer, og det er flere enn de nevnte forsikringsselskapene som tilbyr denne form for kollektiv forsikring.

I tidligere dommer har forsikringsselskapene anket og deretter løst sakene ved forlik, slik at tvistespørsmålet om helseklausulen ennå ikke har fått noen rettslig avklaring.

Derfor knytter det seg nå stor spenning til om Høyesteretts kjæremålsutvalg velger å slippe saken inn til behandling hos rikets øverste dommere.

Forventer at selskapene gjør opp for seg

- Jeg er ikke overrasket over at Gjensidige prøver saken til topps. Det gjelder et lovtolkningsspørsmål som det er ulike meninger om. Vi er imidlertid klare i vårt syn, sier advokat Ivar Rytter ved Forsikringsklagekontoret.

Forsikringsskadenemnda har gjennom 13, 14 avgjørelser gjort det klart at de mener forsikringsselskapene må betale, fordi de ikke har tatt inn helseklausulen i forsikringsbeviset.

- Vi har nær 70 saker hos oss hvor klagerne i snitt har ventet et par år på en avklaring. Den eldste saken er fra 2001. Saken som nå er anket til Høyesterett er fra 2002, sier Rytter.

Rytter forteller at alle de store forsikringsselskapene er representert med slike saker. Storebrand, If, Nordea, Gjensidige, Vesta, Vital pluss flere enkeltselskaper.

- Vi krysser fingrene for at det kommer en avklaring nå. Det er uheldig for den enkelte klager å vente i flere år på å få en avklaring, påpeker Ivar Rytter.

Han er ikke i tvil om hva som må skje dersom Høyesterett ikke gir selskapene medhold.

- Dersom vi får en rettslig avklaring som sier at selskapene har handlet feil, vil vi følge opp alle saker som er registrert hos oss. Vi vil forvente at selskapene gjør opp for seg, og det vil være snakk om mye renter.

- Hårreisende

Advokat Jane Ytreøy Grøndalen i advokatfirmaet Norman & Co har hatt flere saker hvor uførepensjonister er blitt nektet forsikringsutbetaling, selv om helseklausulen ikke har vært tatt inn i forsikringsbeviset.

To av sakene ble vunnet i tingretten og forlikt av selskapene med full utbetaling, rett før de skulle behandles i lagmannsretten.

- Det er fem år siden den første avgjørelsen kom i Forsikringsskadenemnda, og selskapene har hittil ikke fått en eneste avgjørelse med seg. Jeg synes det er hårreisende at selskapene ikke har tatt ansvar og sørget for en avklaring for lenge siden, sier hun og utdyper:

- Etter mitt syn har de drevet uthalingstaktikk. Selskapene har fortsatt tidligere avslagspraksis, vel vitende om at dette er i strid med Forsikringsskadenemnda, og løst sakene etter hvert som de får en dom mot seg i tingretten. På den måten har de lenge unngått å få en rettskraftig avgjørelse. Det er på høy tid med en avklaring, sier Grøndalen.

- Stor prinsippiell betydning

Gjensidige har anket til Høyesterett fordi de mener saken har stor prinsipiell betydning.

- Hele bransjen er berørt av denne problemstillingen, fordi vi er av den oppfatning at to års karens-klausulen ikke skal inntas i forsikringsbeviset. Klausulen fremgår klart i forsikringsvilkårene, og det er tilstrekkelig. Forsikringsskadenemnda var frem til 2003 av den samme oppfatning, sier Ulla Wangestad, leder av Forsikringsjuridisk avdeling i Gjensidige forsikring, til Dagbladet.no.

- Hvorfor har dere valgt å gå til Høyesterett med nettopp denne saken?

- Bransjen har hatt flere saker til behandling i domstolene, men ingen av dem har så langt blitt behandlet i Høyesterett. Denne saken er velegnet for å prøve den aktuelle problemstilling. Partene er enige om faktum, spørsmålet dreier seg om forsikringsselskapene har en plikt til å ta inn karens-bestemmelsen i forsikringsbeviset, og ikke bare i vilkårene. Forsikringsklagekontoret har flere titalls saker som er stillet i bero, i påvente av domstolenes endelige avklaring.

I dag er karens-klausulen tatt inn i forsikringsbeviset. Gjensidige

mener at dette ikke innebærer noen form for innrømmelse fra forsikringsselskapet.

- Da rettstilstanden ble uklar på dette punkt i 2003, som følge av at Forsikringsskadenemnda endret sin syn på problemstillingen, valgte vi å ta bestemmelsen inn i beviset, for å være på den sikre siden, sier Wangestad.