Forsinkelse koster milliard-beløp

De samfunnsmessige kostnadene ved en eventuell utsatt åpning av Romeriksporten vil bli fra 600 millioner til 2,2 milliarder kroner, går det fram av en rapport som NSB BA og NSB Gardermobanen AS har utarbeidet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Beregningene, som er foretatt på anmodning fra Samferdselsdepartementet, går på tetningsutgiftene av Romeriksporten, de bedriftsøkonomiske konsekvensene for utsatt trafikken med NSB og NSB Gardermobanen, og miljø- og ulykkeskostnader som følge av at

trafikk blir overført fra tog til buss, drosje og personbil.

Kødannelser på veinettet og de miljøkostnadene som dette medfører, er ikke tatt med i rapporten. Verdisetting i kroner av slike miljøproblemer er usikre, heter det i rapporten.

Egne vurderinger

Vurderingen av de samfunnsmessige kostnadene er NSBs og NSB Gardermobanens egne, og Samferdselsdepartementet peker på at det er knyttet stor usikkerhet til forutsetningen for beregningene.

De er basert på ulike tetningsalternativer og tidspunkt for ferdigstillelese av Gardermobanen. Videre er beregningene basert på en rekke forutsetninger om utviklingen i markedet for transporten til flyplassen.

Det er forutsatt at ettervirkningene av en eventuell utsatt åpning er begrenset til tre år etter åpningen av Romeriksporten. Det er beregnet effekter av ulike tetningsalternativer, og utsettelse av bruken til alternativt 10. januar 1999, 12. juni 1999,

og 12. juni 2000.

(NTB)