Flyskam:

Forsker: - Du kan bare fly annethvert år

Britisk klimaforsker sier at forskningen er entydig: Ikke fly oftere enn hvert andre år - og prøv å begrense deg til hvert tredje.

KVOTE: Kun to enkeltreiser hvert andre eller tredje år er bærekraftig. Her går rutefly inn for landing på Heathrow, London i 2016. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
KVOTE: Kun to enkeltreiser hvert andre eller tredje år er bærekraftig. Her går rutefly inn for landing på Heathrow, London i 2016. Foto: Shutterstock / NTB ScanpixVis mer

- Vi må fly mindre, men jeg kan fremdeles se verden - jeg kan fremdeles dra utenlands minst ti ganger til i livet - jeg kan bare ikke dra på helgetur til Istanbul, sier Tom Bailey.

Bailey er avdelingsleder for forbruk i C40 - et nettverk av 94 store byer, som jobber med bærekraftige løsninger for å stanse klimaendringene. Forskningen Bailey viser til er C40s egen rapport.

- Fly hvert andre år

Der omtales flyreising som klimaversting: «en av de mest karbonintensive aktivitetene på individnivå».

- Klimaforskningen er klar på at vi må begrense oss til én kort tur/retur-reise med fly, hvert andre eller tredje år, sier Bailey.

Dette tallet er basert på at hele verden skal fly like mye, ifølge Bailey. Nå er det en alvorlig ubalanse mellom flyreiser i velstående land og i det globale sør, som ligger langt under snittet i Vesten.

Men dette er ikke bare et spørsmål om rettferdighet. Vesten må fly mindre fordi fattigere regioner flyr stadig mer.

- Problemet er at andelen som flyr vokser mye fortere enn den grønne teknologiutviklingen. Hvis hele verden skal fly like mye som vi gjør i velstående byer, når vi enorme utslipp, sier Bailey.

Likevel utgjør flyreiser bare to prosent av verdens utslipp. Men luftfartsindustrien er i kraftig vekst.

- Flyskam er kontraproduktivt

Glen Peters er klimaforsker ved CICERO - Senter for klimaforskning i Oslo. I en Twitter-tråd på torsdag stilte han seg sterkt kritisk til flyskam, som han mener virker mot sin hensikt.

- Jeg har ikke noe problem med å påføre andre flyskam, kjør på! Jeg er sikker på at det vil ha en marginal effekt, blant de som allerede prøver å redusere forbruket sitt. Det vil kunne skape mer polarisering (klassekamp), som kan utligne effekten av færre flyreiser. Verst av alt er at det distraherer fra større problemer, skriver Peters på Twitter.

Det har ikke lyktes Dagbladet å få en kommentar fra Peters.

Tom Bailey er enig i at å bruke skam som verktøy ikke vil hjelpe.

- Jeg tror ikke skam hjelper. Det er ikke konstruktivt å rette pekefingre. Men mange kan være klar for å høre at vi må fly mindre, og å belyse problemet kan øke oppmerksomheten rundt det, mener Bailey.

- Nordmenn flyr 4-5 ganger i året

Selv om Bailey setter et tak på antall flyreiser, er det ikke så enkelt, mener CICERO-forsker Borgar Aamaas - som altså er kollega av Glen Peters.

Aamaas har blant annet bidratt til den femte hovedrapporten til FNs klimapanel, publisert i 2013. Han er ikke like bastant som Bailey.

- Det er forsåvidt helt rett, det Tom Bailey sier. Det er mer tolkningsrom for hvordan man kan fordele utslipp på individnivå, og det finnes ikke et eksakt fasitsvar på hvor mange flyreiser en person kan ta - vi kan i stedet gjøre større utslippskutt andre steder. Men det ser fornuftig ut, og vi bør kutte i alle sektorer, sier Aamaas.

- Hvis alle skal fly så mye, går det jo ikke

- I en god del byer blir det flydd ganske mye mer enn overalt ellers i verden. Spesielt i Norge, hvor gjennomsnittet er 4-5 enkeltreiser per person. Hvis alle skal fly så mye, går det jo ikke, sier Aamaas.

Det er likevel store skjevheter i folks flyvaner. Mange nordmenn ligger under gjennomsnittet - og et fåtall ligger langt, langt over.

Ifølge Dagsavisen flyr stortingspolitikerne stadig mer. Tall avisa har fått fra Stortingets administrasjon, viser hvor mange ganger representantene har flydd de siste fire årene:

  • 2015: 6.659
  • 2016: 6.919
  • 2017: 7.064
  • 2018: 7.805

I gjennomsnitt utgjør det 46 flyreiser per stortingsrepresentant i 2018, skriver avisa.

Gardermoen på Europatoppen blant mest trafikkerte ruter

Man kan reise selv om man ikke flyr, mener klimaforskerne. Bailey foretrekker å oppdage eget land istedenfor å dra til Syden.

- Personlig flyr jeg ikke. Jeg har en vennegjeng som av og til dro på helgeturer til europeiske storbyer. På et tidspunkt forklarte jeg at jeg ikke kunne være med av hensyn til klimaet, og de sa ok, du har rett, vi dropper det, sier Bailey.

I Europa er tog en veldig klimavennlig transportmåte. Det blir ikke fullt så bra i deler av verden hvor strømmiksen er basert på kull, ifølge Aamaas.

Flyruter til og fra Oslo er blant de travleste i Europa. Ruter mellom Oslo og byene Trondheim, Bergen, Stavanger, København og Stockholm er alle blant de tjue mest trafikkerte.

Den korte reisen Bailey sier man burde begrense seg til hvert andre år, er under 1500 km. Det er litt lengre enn Oslo-Paris - og litt for kort om du drar til Paris fra Trondheim.

Samtidig er det slike korte flyreiser som frakter flest passasjerer i verden. Nesten alle de topp 30 mest trafikkerte rutene er under 1500 km og innenriks - de 29 første er alle under 2000 km. Det viser statistikk Routesonline har fått tilgang til.

Norge skal være klimanøytralt i 2030

For å begrense global oppvarming til 1,5°C - slik fjorårets spesialrapport fra FN anmoder om - må Norge i gjennomsnitt kutte norske utslipp med 40-50 prosent innen 2030.

Stortinget vedtok i 2016 at Norge skal være klimanøytralt innen 2030. Om vi klarer det, er vi foran skjema for å nå togradersmålet i Parisavtalen, ifølge Aamaas.

- Utfasing vil bli dyrt fremover. Sammenlignet med kostnaden av klimaendringer, om vi ikke gjør noe, vil det likevel være veldig mye billigere, sier Aamaas.

Klimanøytralitet innebærer at vi ikke trenger å kutte utslippene helt - vi kan i stedet kjøpe kvoter for at norske utslipp utlignes med kutt andre steder.

Avgiften for å slippe ut et tonn med CO2: 500 kr.

- Vi må mangedoble prisen på utslipp for å nå togradersmålet. Forskerne er ikke sikker på hvor mye den må opp, men det er et sted mellom en god del til vanvittig mye mer, sier Aamaas.

Men det er ikke bare mengden CO2 som gjør flyreiser klimafiendtlige.

- Man regner med at oppvarmingseffekten fra flyutslipp forsterkes med en faktor på 1,8 - nesten en dobling i oppvarming - fra kondensstripene bak flyene, sier Aamaas.

FORSTERKER OPPVARMING: Kondensstriper over Hyde Park i London. Foto: Alisdair Macdonald / REX / NTB Scanpix
FORSTERKER OPPVARMING: Kondensstriper over Hyde Park i London. Foto: Alisdair Macdonald / REX / NTB Scanpix Vis mer

Hvilken transport må vi erstatte flyreisene med?

- Vi får ikke på plass et tidseffektivt alternativ mellom byene på de 11 årene frem mot 2030. Men tog, buss og elbil er langt bedre for klimaet enn fly, sier Aamaas.

Hva skjer om vi ikke når 1,5°C-målet?

- To graders oppvarming er en strek i sanden, fordi det får såpass dramatiske konsekvenser. Sånn som utviklingen er nå ligger vi an til en plass på tretallet. Hvis vi får 4-5 graders oppvarming vil noe så basalt som vann og mat til verdens befolkning være sterkt truet. Tropiske korallrev blir stadig nevnt. Alle går nemlig tapt med to graders oppvarming, sier Aamaas.

Aamaas forteller at med dagens klimapolitikk ligger vi an til tre graders oppvarming. Uten klimapolitikk får vi 4-5 grader.

- Dette er et strukturproblem, det er litt av poenget mitt. På personnivå kan man bidra med sitt, men det kan ha enda større betydning hvordan man påvirker folk og politikk, sier Aamaas.