NEVNES IKKE: «Ingen av evalueringene av Norges internasjonale klima- og skoginitiativ nevner deres støtte til urfolksgrupper som en mulig kilde til opprør mot demokratisk valgte regjeringer», skriver forskerne Henrik Wiig og Jørn Holm-Hansen om en av tidligere statsminister Jens Stoltenbergs prestisjesatsinger. Her er Stoltenberg og Erik Solheim i Amazonas med Brasils miljøvernminister Carlos Minc i 2008. Foto: Henning Lillegård/Dagbladet
NEVNES IKKE: «Ingen av evalueringene av Norges internasjonale klima- og skoginitiativ nevner deres støtte til urfolksgrupper som en mulig kilde til opprør mot demokratisk valgte regjeringer», skriver forskerne Henrik Wiig og Jørn Holm-Hansen om en av tidligere statsminister Jens Stoltenbergs prestisjesatsinger. Her er Stoltenberg og Erik Solheim i Amazonas med Brasils miljøvernminister Carlos Minc i 2008. Foto: Henning Lillegård/DagbladetVis mer

Forsker-refs: Vold og mafia utelates i Norad-rapporter

Bistandsrapporter er «unnvikende og grunne» om bivirkninger, mener NIBR-forskere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forskerne Henrik Wiig og Jørn Holm-Hansen ved Norsk institutt for by- og regionforskning ble storlig overrasket da de gjennomgikk Norads evalueringer av norsk bistand fra 2010 til 2014.

Oppgaven var å undersøke hvordan de utilsiktede effektene - bivirkningene - håndteres i slike rapporter.

«Vi ble overrasket over å se hvordan enhver drøfting av bi-effekter var unnvikende og grunne», skriver de to NIBR-forskerne i den ferske studien.

- Nevnes ikke - Bi-effekter er nesten ikke nevnt. Det skyldes at oppdragene som gis er å måle spesifikke virkninger. Da er det ingen særlige poenger å hente på å omtale andre ting, sier Wiig til Dagbladet.

Når uheldige effekter nevnes, skjer det ifølge studien ofte på en tilslørende måte:

«Jo mer kontroversielle (og derfor interessante) funnene er, jo sterkere er bevisene som kreves for å unngå endeløse diskusjoner med oppdragsgiveren og institusjonene som evalueres. (...) Evaluatorene kan bli fristet til å ty til diffuse formuleringer i stedet».

Lokal mafia Forskerne skriver dette om en evaluering av et Flyktninghjelpen-prosjekt i Somalia:

«Den fokuserer på hvordan nye låser i flyktningeboliger øket sikkerhetsfølelsen, men har lite å si om oppblomstringen av en lokal mafia på grunn av strømmen av hjelpepenger som kom med flyktningeleiren».

- Dette drøftet vi gjennom å henvise til andre som har gjort omfattende studier på det, sier Björn Ternström. Han sier at evalueringen laget av Ternstrom Consulting også beskrev hva som kunne gjøres for å kompensere for denne risikoen.

Overfor Dagbladet bekrefter Flyktninghjelpen at denne typen «mafia» - såkalte «gatekeepers» - er et problem i flyktningeleire.

Utelot «bytte-sex» Wiig og Holm-Hansen er overrasket over at Nordic Consulting Groups evaluering av kultur og sport-samarbeid ikke drøfter om ledere kan ha skaffet seg sex i bytte for reiser til Norge, og at unge fra fattige land kan bli desillusjonert etter et Norges-besøk.

- Det ene er at vi ikke fant eksempler på det, og det andre er at det var langt viktigere spørsmål å gripe fatt i. Det ville jo ha krevd en helt annen type studie om vi skulle gått inn og funnet ut om enkeltindivider var seksuelt trakassert, sier Svein-Erik Kruse i Nordic Consulting Group.

Destabilisering Wiig og Holm-Hansen savner en drøfting av urfolksstøtte innenfor Stoltenberg-regjeringens prestisje-satsing Klima- og skog-initiativet som en mulig kilde til opprør mot demokratisk valgte regjeringer.

«(..) gjennom hensikten om større organisasjonsmessig styrke, tyr nå noen av disse gruppene til vold i visse situasjoner for å beskytte hva de ser som "sine rettigheter"», skriver de to forskerne. De mener dette gir destabilisering fordi regionene blir vanskeligere å styre.

- Grunnleggende fredelig Ifølge Philippa Lincoln i LST International, som skrev evalueringen, kom ikke temaet opp under intervu- og dokumentasjonsarbeidet.
Hun skriver at det ville ha krevd «detaljerte studier av støtten fokusert mot urfolk», og lå utenfor rammene for oppdraget.

Dag Hareide i Regnskogfondet fnyser av at støtte til urfolksgrupper skulle ha ført til vold og destabilisering.

- Dette har vært grunnleggende fredelig, sier han til Dagbladet.

Vil styrke urfolk - Arbeid for å styrke urfolk og andre sårbare gruppers rettigheter er et viktig område i norsk bistand, også for den internasjonale klima og skogsatsingen, sier politisk rådgiver Jens Frølich Holte i Miljøverndepartementet.

- Jeg var selv i Indonesia i april og møtte urfolksorgansiasjoner som ble inkludert i Norges arbeid med skogbevaring. Ellers kjenner jeg ikke detaljene i enkeltsaken og kan derfor ikke kommentere den, sier han.

LITE Å HENTE: - Bi-effekter er nesten ikke nevnt. Det skyldes at oppdragene som gis er å måle spesifikke virkninger. Da er det ingen særlige poenger å hente på å omtale andre ting, sier forsker Henrik Wiig til Dagbladet.
LITE Å HENTE: - Bi-effekter er nesten ikke nevnt. Det skyldes at oppdragene som gis er å måle spesifikke virkninger. Da er det ingen særlige poenger å hente på å omtale andre ting, sier forsker Henrik Wiig til Dagbladet. Vis mer
FNYSER: Daglig leder Dag Hareide i Regnskogfondet, som tok med Kong Harald til Amazonas, bare fnyser av at støtte til urfolk kan ha ført til vold og destabilisering. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
FNYSER: Daglig leder Dag Hareide i Regnskogfondet, som tok med Kong Harald til Amazonas, bare fnyser av at støtte til urfolk kan ha ført til vold og destabilisering. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet Vis mer