Forskere får dobbel lønn

Vitenskapelig ansatte ved NTNU har brukt mye av sin arbeidstid til å forske for Sintef og andre eksterne oppdragsgivere. Samtidig har forskerne hevet full lønn fra universitetet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fram til i dag har dette skjedd uten at NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i Trondheim har hatt oversikt over hvem som har forsket for hvem og hvor mye.

På denne måten har forskerne hentet inn betydelige ekstrainntekter. Det finnes eksempler på at forskere i sin arbeidstid ved NTNU har brukt mer enn 50 prosent av arbeidsdagen til å utføre betalte oppdrag for andre. Forholdene er så uryddige at forskere utenfor Trondheims-miljøet rister på hodet over samrøret.

- Et problem

Professor Elen Roaldset, som ledet en gruppe som skulle tilpasse NTNUs regelverk til særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger, bekrefter overfor Dagbladet at dette har vært et problem fram til i dag.
- Mange vitenskapelige ansatte bruker mye av sin normalarbeidstid til å forske for eksterne oppdragsgivere, blant dem Sintef, uten at det foreligger noen avtale med hovedarbeidsgiveren. Dette må det ryddes opp i, sier Elen Roaldset.

I dag skal kollegiet ved NTNU behandle forslag til tilpasningsregler for «særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høyskolene». Da blir det vedtatt innstramminger i forhold til dagens praksis. Det betyr i realiteten at det heretter ikke blir tillatt å arbeide mer enn 20 prosent for andre oppdragsgivere, uten at det søkes spesielt om det. I tillegg vil det nå bli stilt krav om at institutt eller fakultet i det minste skal være orientert om alt bierverv innenfor ordinær arbeidstid.

Mens de øvrige universitetene for lengst har ordnet opp i lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger, har NTNU ikke hatt samme vilje til å rydde opp.

Slo i bordet

Først da riksrevisjonen og seinere Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet slo i bordet og krevde tiltak, måtte universitetsledelsen gjøre noe.
Rektor Emil Spjøtvoll erkjenner at det eksisterer en konkurranse mellom NTNU og Sintef.

- Når samarbeidet er godt, kommer det begge parter til gode. Det fungerer imidlertid ikke fullt så godt når vi er i en konkurransesituasjon, sier Spjøtvoll.
NTNU-rektoren sier at det har forekommet uregelmessigheter, men kaller det misbruk fra enkeltpersoners side, som man ikke har mulighet til å kontrollere. Han avviser at det er vanlig at personer jobber 50 prosent for Sintef.