Forskere: Mystisk radioaktiv sky kom fra Russland

Ble oppdaget høsten 2017.

TROLIG KILDE: De høyeste nivåene av radioaktivitet ble funnet i regionen Tsjeljabinsk, sør i Uralfjellene. I nærheten ligger byen Majak, som har et av Russlands største atomanlegg. Her et bilde av Techa-elva, som har blitt kraftig forurenset av atomavfall fra anlegget. Området er nærmest totalt ødelagt som følge av radioaktivitet. Foto: AP Photo / Katherine Jacobsen / NTB Scanpix
TROLIG KILDE: De høyeste nivåene av radioaktivitet ble funnet i regionen Tsjeljabinsk, sør i Uralfjellene. I nærheten ligger byen Majak, som har et av Russlands største atomanlegg. Her et bilde av Techa-elva, som har blitt kraftig forurenset av atomavfall fra anlegget. Området er nærmest totalt ødelagt som følge av radioaktivitet. Foto: AP Photo / Katherine Jacobsen / NTB ScanpixVis mer

Høsten 2017 blåste en mystisk sky av radioaktiv forurensing over Europa. I flere uker ble det målt bestanddeler av det radioaktive stoffet ruthenium 106 i lufta over en rekke europeiske byer. Også ved tre målestasjoner i Norge oppdaget man stoffet i lufta.

- Vi har gjort funn ved målestasjonene på Østerås, Ørland og Skibotn. Det er snakk om ørsmå mengder, mindre enn én becquerel per 1000 liter luft. Stoffet som er målt, ruthenium 106, finnes ikke naturlig i lufta. Det betyr at det må ha vært et utslipp, sa Astrid Liland, seksjonssjef for beredskap ved Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA), til Dagbladet.

Russland nekter for utslipp

Det store spørsmålet var hvor utslippet kom fra, og hva som forårsaket det. Det franske strålevernsinstituttet IRSN konkluderte med at utslippet måtte stamme fra en atomulykke, og at den trolig skjedde i Russland eller Kasakhstan.

Det russiske meteorologiske instituttet bekreftet etter hvert at de hadde målt «ekstremt høy» konsentrasjon av det radioaktive stoffet flere steder i landet, men Russland benektet fremdeles at det hadde vært noen atomulykke i landet.

-. Det har ikke vært noen hendelser ved atomanlegg i Russland, uttalte en representant for Russlands atombyrå Rosatom.

DSA tok også kontakt direkte med russiske myndigheter, som sa at det ikke hadde vært noen ulykke.

- Kommer fra Russland

Det er forskere uenige i. I en fersk rapport slås det fast at kilden til utslippet trolig var det store russiske atomanlegget i Majak, og at det ikke dreide seg om en reaktorulykke, men en hendelse i et atomprosesseringsanlegg.

Dette har forskerne funnet ut av ved å analysere mer enn 1300 datapunkter. De har kunnet fastslå at utslippet skjedde mellom klokka 18 25. september 2017 og midt på dagen neste dag.

- Vi målte radioaktive ruthenium 106. Målingene indikerer det største enkeltutslippet fra et sivilt prosesseringsanlegg, sier George Steinhauser, en av forskerne fra Universitetet i Hannover, ifølge Independent.

Datene som nå er analysert kom fra 176 målestasjoner i 29 land. Selv om konsentrasjonen av det radioaktive stoffet var høyt, har det ikke vært skadelig for mennesker noen steder i Europa, ifølge rapporten publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PNAS.

Det skal ha vært et veldig kortvarig utslipp, og på tross av at Russland ikke har kommet med noen offisiell uttalelse om hendelsen, mener forskerne å ha et veldig godt bilde av hva som skjedde.

- Vi har klart å påvise at ulykka skjedde under reprosessering av brukte brenselselementer, på et veldig seint stadium, like før slutten av prosesskjeden, sier Steinhauser.

Satte ned internasjonal komité

I etterkant av utslippet satte russerne ned en internasjonal ekspertkomité, der Norge også deltok, forteller avdelingsdirektør ved DSA, Per Stand.

- Der ble det ikke enighet om konklusjonen. Russland har ikke bekreftet at det gjelder sine atomanlegg. Så kan man i forskningsprosjekter gjøre egne konklusjoner, sier Strand til Dagbladet.

Han sier likevel at det er svært sannsynlig at utslippet kom fra et sted mellom Øst-Europa og Ural.

Selv om Russland ikke har bekreftet at det har vært utslipp fra noen av deres anlegg, på tross av at forskere nå mener det må ha kommet fra nettopp Russland, forteller Strand at samarbeidet med russiske myndigheter på andre områder har fungert godt.

- Vi utvekslet data og fikk også russiske data, sier Strand.

- Ingen fare i Norge

Han peker på at det spesielle med akkurat dette utslippet er at man ikke har klart å komme fram til akkurat hvor utslippet stammer fra.

- Som regel kommer man fram til det, Strand.

- Er det noen bekymring knyttet til at ingen har innrømmet at utslippet stammer fra et av deres anlegg?

- Man ønsker jo alltid å lære av utslipp, for å finne ut av hvorfor det skjedde og at sånne ting ikke skal gjentas.

Når det gjelder målingene var altså konsentrasjonen så lav at det ikke utgjorde noen fare for mennesker eller miljø i Norge. Men utslippet var stort. IRSN sa i forbindelse med utslippet at dersom det hadde funnet sted i Frankrike, så ville myndighetene vært nødt til å evakuere et område på flere kvadratkilometer rundt ulykkesstedet.

- Det er et radioaktivt stoff, så ved forhøyede nivåer øker det risikoen for kreft, blant annet. Ved ekstremt høye nivåer, som ved Tsjernobyl, kan man få akutte skader, sier Strand, som understreker at man var veldig langt unna helseskadelige nivåer høsten 2017.

- Det var ingen helse- og miljøskade. Vi måler jo nettopp for å oppdage utslipp tidlig.