TERROR: Bilen IS-tilknyttede terrorister brukte til å kjøre over uskyldige turister på hovedgata Las Ramblas i Barcelona taues bort. Nå har forskere tatt for seg det radikale islamistmiljøet rundt storbyen - og kommet opp med oppsiktsvekkende funn om hvorfor unge mennesker blir radikalisert. Foto: Joseph Lago / AFP / NTB scanpix
TERROR: Bilen IS-tilknyttede terrorister brukte til å kjøre over uskyldige turister på hovedgata Las Ramblas i Barcelona taues bort. Nå har forskere tatt for seg det radikale islamistmiljøet rundt storbyen - og kommet opp med oppsiktsvekkende funn om hvorfor unge mennesker blir radikalisert. Foto: Joseph Lago / AFP / NTB scanpixVis mer

Forskere scannet hjernene til radikaliserte ungdommer for å finne ut hvordan jihadister blir til

Hvordan var det mulig å radikalisere tusenvis av unge menn og kvinner fra hele verden, og få dem til å reise til Syria for å kjempe for Den islamske staten (IS)?

Hvordan kunne unge mennesker, mange av dem ikke tidligere straffet, få våpentrening og ta med smarttelefon, kniv og kalasjnikov ut på slagmarken og begå overgrep så grusomme at det er vanskelig å se dem for seg?

De spørsmålene har terroreksperter og sikkerhetstjenester verden over forsøkt å finne svar på. Nå mener britiske forskere å ha kommet i hvert fall et lite skritt nærmere en forklaring.

Det er forskere fra University College London som har deltatt i et forskningsprosjekt der de har forsøkt å undersøke hjernene til potensielle jihadister, melder The Guardian.

TERROREKSPERT: Professor Tore Bjørgo ved Universitetet i Oslo har lest om den nye studien. - Jeg tror det er sannsynlig at det de finner i denne studien klaffer med enkelte av hovedtypene av terrorister, og mindre med andre, sier han til Dagbladet. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet
TERROREKSPERT: Professor Tore Bjørgo ved Universitetet i Oslo har lest om den nye studien. - Jeg tror det er sannsynlig at det de finner i denne studien klaffer med enkelte av hovedtypene av terrorister, og mindre med andre, sier han til Dagbladet. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet Vis mer

Brukte ballspill

Forskerne brukte nevrovitenskapelig metode for å se hvordan hjernene til radikaliserte ungdommer responderte på å bli sosialt ekskludert. De mener at funnene viser at sosial eksklusjon er en framtredende faktor i hvordan voldelige jihadister blir skapt.

Forskerne klarte å spore opp 535 unge, radikale mannlige muslimer i og rundt Barcelona – den spanske metropolen der IS-tilhengere i 2017 drepte 13 og skadet 100 på hovedgata Las Ramblas.

38 andregenerasjons innvandrere fra Marokko, som alle hadde uttrykt en aksept og vilje til å delta i eller tilrettelegge for jihadistisk vold, gikk med på å få hjernene sine undersøkt. Resultatene av scanningen viste tydelige endringer når de ble sosialt eksludert av spanjolene mens de spilte «Cyberball» - et PC-ballspill de andre spillerne uten forsvarsel nekter å gi en av deltagerne ballen.

Når studiepersonene følte seg ekskludert var de eksempelvis langt mer tilbøyelige til å støtte islamistisk undervisning i skolen eller ubegrenset bygging av moskeer.

- Gir svar

Forsker Nafees Hamid ved University College London, som deltok i studien, sier The Guardian at de nye funnene legger død det han oppfatter som en bærende idé blant vestlige myndigheter – at en kombinasjon av fattige kår, religiøs konvervatisme og psykiske problemer er hovedårsaker til jihadistisk radikalisering.

- Dette pensjonerer slike feilaktige ideer en gang for alle, sier Hamid til The Guardian.

- Dette er den første nevrovitenskapelige studien av en radikalisert studiegruppe noen sinne. Våre funn tilsier at ekstrem oppførsel som skal styrke gruppas eksistens, helt klart intensiveres ved sosial eksklusjon.

Tore Bjørgo, professor ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, har lest funnene til de britiske forskerne.

- Det er ingen enkel årsak til at folk blir radikaliserte, sier Bjørgo til Dagbladet.

FRYKTET: Et berømt og beryktet bilde fra IS' første framvekst i Syria. Foto: AP / NTB scanpix
FRYKTET: Et berømt og beryktet bilde fra IS' første framvekst i Syria. Foto: AP / NTB scanpix Vis mer

Fire grupper

Bjørgo har skilt ut fire hovedtyper av radikaliseringsfaktorer.

- Jeg tror det er sannsynlig at det de finner i denne studien klaffer med enkelte av hovedtypene, og mindre med andre, sier han til Dagbladet.

- Det er vanskelig å finne ett svar – det er heller flere faktorer som virker radikaliserende på en undergruppe.

Bjørgos fire undergrupper er:

1 – Disse er primært ideologisk og politisk drevet, idealister og til dels altruister. Ledere, ideologer. De er ikke mange, men har stor innflytelse. Du må ha slike i en terrororganisasjon.

2 – Drevet av sosiale behov, tilhørighet og identitet. Dette er den største gruppen, de søker til ekstremisme og terror for å dekke et sosiale behov.

- Den nye studien treffer disse ganske godt, sier Bjørgo.

3 - Eventyrerne og spenningssøkerne. De er drevet av en jakt på nye kick og å oppleve spenning. Dette behovet får de dekket gjennom å utøve vold og å delta i krig.

4 – Disse er frustrerte og aggressive, de har hatt en forferdelig oppvekst der de har opplevde mye vold. Derfor er de også selv vant til å bruke vold. I en terrorgruppe er disse nyttige til å få til å bruke vold, de er lette å få til å gjøre de verste tingene.

De norske IS-krigerne

Dagbladet er kjent med forhistorien til en rekke av de norske IS-krigerne. Alle de fire kategoriene til Bjørgo er representert blant de omkring 150 med norsk pass eller norsk tilknytning som reiste til Syria og Irak. Bjørgo mener mange av de norske IS-krigerne faller inn i gruppe fire – frustrerte og aggressive, som komme fra en vanskelig bakgrunn og barndom.

- Dette er veldig forskjellige grupper, som er drevet av forskjellige ting. Første gruppe er spesielt ressurssterke, sier professoren til Dagbladet.

Omkring 40 av IS-krigerne har seinere vendt tilbake til Norge. Minst 20 barn som er født inn i det såkalte IS-kalifatet, har norsk mor, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Flere nordmenn – blant dem Bastian Vasques fra Skien, og en norskeritreer fra Bærum, rykket oppover i hierarkiet i IS. De norske IS-krigerne var involvert i både propagandavirksomhet og i krigføring - der en var skarpskytter.

Mange av de norske IS-tilknyttede hadde tilhold i Raqqa, som var «hovedstaden» i IS’ såkalte kalifat.