Forskerne ber politikerne om å ta til fornuft

Ti norske og mer enn 200 av verdens fremste klimaforskere ber verdens politikere om å fatte de nødvendige vedtakene for å hindre en temperaturstigning på mer enn 2 grader. De ber politikerne om å handle nå, og ikke vente til det er for seint.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BALI (Dagbladet.no): I formiddag indonesisk tid møtte fem professorer pressen for å fortelle at mer enn 200 av verdens fremste klimaforskere nå ber politikerne ta til fornuften og gjennomføre kraftige kutt i utslippene av klimagasser.

Bali-deklarasjonen, som oppropet heter, tar utgangspunkt i de vitenskapelige faktaene som er kommet fram i rapportene fra FNs klimapanel. Forskerne ber politikerne om å fatte de nødvendige tiltakene for å hindre store klimaendringer.

- Menneskeskapt

- Klimapanelets rapporter dette året slår fast at klimaet er i endring, og at gjennomsnittstemperaturen på jorda blir høyere. Vi er mer enn 90 prosent sikre på at endringene skyldes menneskeskapte utslipp, sa professor Matthew England ved New South Wales-universitetet i Australia da oppropet ble presentert på Bali.

Han la til at mengden CO2 i atmosfæren er foruroligende høy, og at utslippene bare fortsetter å øke.

- Hvis vi ikke snur denne utviklingen raskt, står vi i fare for at mange millioner mennesker risikerer å bli rammet av ekstremvær, som hetebølger, tørkekatastrofer, flom og kraftige stormer. Våre kyster og våre byer vil bli truet av høyere havnivå og mange økosystemer, plante- og dyrearter står i fare for å bli utryddet, sa professor England.

Celebert selskap

De mer enn 200 forskerne som har undertegnet deklarasjonen, ønsker å gi en så klar og utvetydig melding om alvoret, at verdens politikere skjønner at de må handle nå. Flere av verdens mest anerkjente klimaforskere har undertegnet oppropet.

Forskerne ber politikerne om å ta til fornuft

Blant de ti framstående norske forskerne på lista er Eystein Jansen og Helge Drange ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen. I en kommentar sier Jansen at det er viktig å få fram betydningen av å handle nå.

- Utsetter vi tiltak, og klarer vi ikke å begrense utslippene av klimagasser, er jeg redd vi får klimaendringer og effekter som vil være meget vanskelige å hanskes med. Jeg tror det er viktig at forskerne som har innsikt i problemet, også sier ifra hvor kraftige tiltak som trengs for å unngå omfattende og - i verste fall - uopprettelige klimaendringer, sier han.

Eystein Jansen er direktør ved Bjerknessenteret og en sentral forfatter i FNs klimapanels hovedrapport.

Bedre levestandard

Professor Helge Drange sier dette:

- Store befolkningsgrupper, spesielt i Sørøst-Asia, får stadig bedre levestandard, økende behov for energi og med det økende klimagassutslipp. Problemet er at klimaet ikke tåler denne utviklingen. Vi i den industrialiserte delen av verden kan ikke si til kineserne eller inderne at dere ikke får bruke kull, olje eller gass - klimagassutslippene per person fra disse landene er tross alt langt lavere enn våre utslipp, sier Drange og fortsetter:

- Følgelig må vi - de industrialiserte landene - kutte klimagassutslippene slik at våre klimautslipp møter klimagassutslippene fra landene med hurtig voksende økonomi. Skal vi få dette til, må vi ha klart definerte klimamål, bindende utslippsreduserende tiltak og politisk lederskap. Jeg håper at deklarasjonen viser nødvendigheten av dette, sier Drange.

Fire krav

FORURENSNING - OG FØLGENE: Økte utslipp av klimagasser fører til økt hyppighet av naturkatastrofer som flom og tørke. F.v. Indonesias hovedstad Jakarta, et kullkraftverk i Shenyang i Kina, tørke i Denan-distriktet i Etiopia. Foto: AP/AFP/SCANPIX
FORURENSNING - OG FØLGENE: Økte utslipp av klimagasser fører til økt hyppighet av naturkatastrofer som flom og tørke. F.v. Indonesias hovedstad Jakarta, et kullkraftverk i Shenyang i Kina, tørke i Denan-distriktet i Etiopia. Foto: AP/AFP/SCANPIX Vis mer

For å gjøre politikernes arbeid enklest mulig har forskerne bestemt seg for å begrense seg til fire enkle, men grunnleggende krav:


  • Selve hovedsaken er å bestemme seg for å hindre at temperaturen stiger med mer enn 2 grader målt fra førindustriell tid. Dette kravet støtter blant andre EU og Norge.

  • Basert på vitenskapelige data anbefaler forskerne at utslippene av klimagasser må reduseres med minst 50 prosent - målt fra 1990-nivå - innen 2050.

  • Over tid må konsentrasjonen av klimagasser stabiliseres på et nivå godt under 450 ppm (450 deler per million målt i CO2-ekvivalenter).

  • Hvis vi skal ha sjanse til å greie dette, må utslippene av klimagasser være på vei ned innen 10 til 15 år.
KREVER HANDLING: Eystein Jansen fra Bjerknessenteret sitter i FNs klimapanel og er blant forskerne som har undertegnet Bali-deklarasjonen.